Thủ tục xuất khẩu đồ gỗ mỹ nghệ, đồ gỗ • Thủ tục xuất khẩu đồ gỗ mỹ nghệ, đồ gỗ nhanh gọn, đơn giản tiết kiệm thời gian và chi phí. Hãy liên hệ với Vinalines Logistics để được tư vấn và hỗ trợ.
  Căn cứ vào hướng dẫn tại Công văn số 5134/TCHQ-GSQL ngày 07/09/2007 của Tổng cục Hải quan về việc xuất khẩu đồ gỗ mỹ nghệ, đồ gỗ cao cấp thì: "Khi làm thủ tục xuất khẩu đối với hàng hoá là đồ gỗ mỹ nghệ, đồ gỗ cao cấp từ nhóm IA trở lên, cơ quan hải quan không yêu cầu doanh nghiệp phải xuất trình giấy tờ chứng minh nguồn gốc gỗ. Việc kiểm tra nguồn gốc gỗ do cơ quan chức năng khác tiến hành tại cơ sở sản xuất."

  Do đó, công ty được phép xuất khẩu sản phẩm làm từ gỗ các loại theo quy định. Khi Công ty xuất khẩu sản phẩm gỗ thì không phải chứng minh nguồn gốc gỗ, chỉ kê khai với cơ quan hải quan đầy đủ số lượng, chủng loại hàng hóa xuất khẩu.

  Căn cứ vào điểm 2, mục 1, phần B Thông tư 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan thì: “Khi làm thủ tục hải quan, người khai hải quan nộp cho cơ quan hải quan bộ hồ sơ hải quan gồm các chứng từ sau:
  Đối với hàng xuất khẩu:

  1.1. Hồ sơ cơ bản gồm:
  Tờ khai hải quan: 2 bản chính

  1.2. Tuỳ trường hợp cụ thể dưới đây, bộ hồ sơ hải quan được bổ sung thêm các chứng từ sau:
  Trường hợp hàng hoá có nhiều chủng loại hoặc đóng gói không đồng nhất: Bản kê chi tiết hàng hoá: 1 bản chính và 1 bản sao;
  Trường hợp hàng hóa phải có giấy phép xuất khẩu theo quy định của pháp luật: Giấy phép xuất khẩu của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền: 1 bản (là bản chính nếu xuất khẩu một lần hoặc bản sao khi xuất khẩu nhiều lần và phải xuất trình bản chính để đối chiếu);
  Đối với hàng xuất khẩu theo loại hình nhập nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu, hàng gia công: Bản định mức sử dụng nguyên liệu của mã hàng: 1 bản chính (chỉ phải nộp một lần đầu khi xuất khẩu mã hàng đó);
  Các chứng từ khác theo quy định của pháp luật liên quan phải có: 1 bản chính.

  Căn cứ vào Chú giải của Hệ thống hài hoà mô tả và mã hoá hàng hóa năm 2007 của Hội đồng Hợp tác Hải quan thế giới (HS 2007); Căn cứ vào Biểu thuế ban hành kèm theo Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC ngày 20/12/2007 của Bộ Tài chính thì:
  Đồ nội thất bằng gỗ có mã số thuế thuộc nhóm 9403; có thuế suất thuế xuất khẩu 0%; thuế suất thuế giá trị gia tăng: 0%.

  Tuy nhiên, căn cứ để áp mã số thuế là căn cứ vào hàng hóa thực tế nhập khẩu của công ty tại thời điểm nhập khẩu.

  Căn cứ Điều 5 và Điều 6 Quyết định 02/2007/QĐ-BTM ngày 8/1/2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công thương), Quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Mẫu AK để hưởng các ưu đãi theo Hiệp định Thương mại hàng hóa thuộc Hiệp định khung về Hợp tác kinh tế toàn diện giữa các Chính phủ của các nước thành viên thuộc Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á và Chính phủ Đại Hàn Dân Quốc có quy định:

  “Điều 5. Đăng ký hồ sơ thương nhân
  Khi nộp đơn đề nghị cấp C/O Mẫu AK lần đầu tiên cho tổ chức cấp C/O, người đề nghị cấp C/O phải nộp những giấy tờ sau:

  a) Đăng ký mẫu chữ ký của người được ủy quyền ký Đơn đề nghị cấp C/O Mẫu AK và con dấu của thương nhân (Phụ lục VIII);

  b) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân (bản sao có dấu sao y bản chính);

  c) Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế (bản sao có dấu sao y bản chính);

  d) Danh mục các cơ sở sản xuất của thương nhân (Phụ lục IX).
  Mọi sự thay đổi trong hồ sơ thương nhân phải được thông báo cho tổ chức cấp C/O nơi đã đăng ký trước khi đề nghị cấp C/O Mẫu AK. Trong trường hợp không có thay đổi gì, hồ sơ thương nhân vẫn phải được cập nhập 2 năm một lần.
  Người đề nghị cấp C/O chỉ được cấp C/O Mẫu AK tại nơi đã đăng ký hồ sơ thương nhân.

  Điều 6. Bộ hồ sơ đề nghị cấp C/O Mẫu AK
  Bộ hồ sơ đề nghị cấp C/O Mẫu AK gồm:

  a) Đơn đề nghị cấp C/O Mẫu AK đã được kê khai hoàn chỉnh và hợp lệ (Phụ lục VI);

  b) Bộ C/O Mẫu AK đã được khai hoàn chỉnh gồm 1 bản chính và 2 bản sao;

  c) Tờ khai hải quan đã làm thủ tục hải quan;

  d) Hoá đơn thương mại;

  đ) Vận tải đơn.
  Nếu xét thấy cần thiết, tổ chức cấp C/O có thể yêu cầu người đề nghị cấp C/O cung cấp thêm các chứng từ liên quan đến sản phẩm xuất khẩu như: Tờ khai hải quan nhập khẩu nguyên phụ liệu; giấy phép xuất khẩu; hợp đồng mua bán; hóa đơn giá trị gia tăng mua bán nguyên phụ liệu trong nước; mẫu nguyên phụ liệu hoặc sản phẩm xuất khẩu và các chứng từ khác để chứng minh xuất xứ của sản phẩm xuất khẩu.
  Trường hợp đề nghị cấp C/O Mẫu AK giáp lưng, bộ hộ sơ sẽ gồm:

  a) Đơn đề nghị cấp C/O Mẫu AK;

  b) C/O Mẫu AK bản gốc hoặc bản sao có công chứng của người đề nghị cấp C/O Mẫu AK giáp lưng (Back – to – Back C/O);

  c) Tờ khai hải quan đã hoàn thành thủ tục hải quan;

  d) Tờ khai hải quan chuyển tiếp đã làm thủ tục hải quan;

  đ) Hoá đơn thương mại;

  e) Vận tải đơn.
  Các loại giấy tờ quy định tại các Điểm c, d, đ của Khoản 1, Khoản 2 và các Điểm c, d, đ và e của Khoản 3 của Điều này là bản sao có chữ ký và đóng dấu xác nhận sao y bản chính của người đứng đầu hoặc người được ủy quyền của đơn vị hay tổ chức, hoặc có chữ ký và đóng dấu của cơ quan công chứng đồng thời có kèm theo bản chính để đối chiếu.”
  Mọi thông tin chi tiết về Thủ tục xuất khẩu đồ gỗ mỹ nghệ, đồ gỗ vui lòng liên hệ:
  VINALINES LOGISTICS VIETNAM .,JSC
  Add: Ocean Park Bld. 01 No. Dao Duy Anh, Ha Noi, Viet Nam
  Tel: + 84 3577 2047/ 48 Fax: +84 3577 2046
  Website: www.vinalineslogistics.com.vn
  Contact:
  Mr Tuấn: 0975.145.079 – pxtuan@vinalineslogistics.com.vn
  Mrs. Hiền: 0943.201.313- thuhien.ttgd@gmail.com