Thép hộp chữ nhật 10x20 , 30x90 , 40x80 , 45x90 , 50x100 • Thép hộp chữ nhật 10x20 , 30x90 , 40x80 , 45x90 , 50x100 , 60x120 , 70x140

  Thép hình chữ nhật (hoặc hình vuông) có kích thước từ 10 x 10 đến 100 x 100, chiều dày từ 0.7 mm đến 4.0 mm SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

  STT TÊN SẢN PHẨM ĐÓNG BÓ TRỌNG LƯỢNG ĐƠN GIÁ (VNĐ/BÓ)
  1 Hộp 10 x 30 x 0.7 --> 1.4 120 0.42 --> 0.80 (Kg/m)
  2 Hộp 12 x 32 x 0.7 --> 2.2 120 0.46 --> 1.34 (Kg/m)
  3 Hộp 14 x 14 x 0.7 --> 1.5 196 0.29 --> 0.57 (Kg/m)
  4 Hộp 14 x 24 x 0.7 --> 1.5 150 0.40 --> 0.81 (Kg/m)
  5 Hộp 15 x 35 x 0.7 --> 1.5 120 0.53 --> 1.09 (Kg/m)
  6 Hộp 16 x 16 x 0.7 --> 1.5 144 0.33 --> 0.67 (Kg/m)
  7 Hộp 20 x 20 x 0.7 --> 2.0 120 0.42 --> 1.10 (Kg/m)
  8 Hộp 20 x 25 x 0.7 --> 2.5 120 0.48 --> 1.53 (Kg/m)
  9 Hộp 20 x 30 x 0.7 --> 2.5 100 0.53 --> 1.72 (Kg/m)
  10 Hộp 20 x 40 x 0.7 --> 3.0 70 0.64 --> 2.48 (Kg/m)
  11 Hộp 25 x 25 x 0.7 --> 2.5 120 0.53 --> 1.72 (Kg/m)
  12 Hộp 25 x 50 x 1.0 --> 3.0 48 1.14 --> 3.19 (Kg/m)
  13 Hộp 30 x 30 x 0.8 --> 2.5 80 0.73 --> 2.12 (Kg/m)
  14 Hộp 30 x 60 x 1.1 --> 3.5 40 1.51 --> 4.48 (Kg/m)
  15 Hộp 40 x 40 x 1.1 --> 3.5 42 1.34 --> 3.93 (Kg/m)
  16 Hộp 40 x 80 x 1.2 --> 3.5 24 2.21 --> 6.13 (Kg/m)
  17 Hộp 40 x 100 x 1.4-->3.8 24 3.00 --> 7.80 (Kg/m)
  18 Hộp 50 x 50 x 1.2 --> 3.8 30 2.27 -> 5.42 (Kg/m)
  19 Hộp 50 x 100 x 1.5 --> 3.8 20 3.45 --> 8.40 (Kg/m)
  20 Hộp 60 x 60 x 1.2 --> 3.8 20 2.20 --> 6.61 (Kg/m)
  21 Hộp 60 x 120 x 1.5 --> 3.8 15 4.15 --> 10.19 (Kg/m)
  22 Hộp 75 x 75 x 1.5 --> 3.8 16 3.45 --> 8.40 (Kg/m)
  23 Hộp 90 x 90 x 1.5 --> 4.0 16 4.15 --> 10.69 (Kg/m)
  24 Hộp 100 x 100 x 2.0 --> 4.0 16 6.13 --> 11.95 (Kg/m)
  25 Hộp 12 x 12 x 0.7 --> 1.4 196 0.25 --> 0.45 (Kg/m)
  26 Hộp 10 x 20 x 0.7 --> 1.2 150 0.31 --> 0.51 (Kg/m)
  27 Hộp 10 x 10 x 0.7 --> 1.2 196 0.20 --> 0.32 (Kg/m)

  CÔNG TY TNHH MTV THÉP KIM TÍN PHÁT
  Đ/C: E4/O3 Thuận giao, Thuận An, Bình Dương
  ĐT: 06503 719 806
  Fax: 06503 719 805
  Hotline: 0913497297 Mr Anh
  Web: thepongduc.vn
  Email: thepkimtinphat@gmail.com


Log in to reply