Thủ tục giải thể công ty cổ phần • Thủ tục giải thể công ty cổ phần mới nhất 2019
  Trong quá trình hoạt động kinh doanh, vì một số lý do nhất định mà công ty của bạn rơi vào con đường giải thể. Nhưng bạn lại không biết thủ tục giải thể công ty cổ phần như thế nào? Hồ sơ để thực hiện giải thể công ty cổ phần bao gồm những tài liệu nào? Qua bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách hoàn thành hồ sơ, thủ tục để thực hiện giải thể công ty một cách dễ dàng và nhanh chóng nhất.

  1. Giải thể công ty cổ phần được hiểu là gì?
   Trước hết, để hiểu về thủ tục giải thể công ty cổ phần thì ta cần hiểu giải thể công ty là gì. Giải thể công ty là việc chấm dứt sự tồn tại và hoạt động của một công ty theo ý chí của doanh nghiệp và sự can thiệp của cơ quan chức năng có thẩm quyền phê duyệt.L:
   Theo quy định tại Khoản 2 Điều 201 Luật doanh nghiệp năm 2014: điều kiện để doanh nghiệp phải tiến hành thủ tục giải thể trong trường hợp theo quy định như sau: Doanh nghiệp chỉ được phép giải thể sau khi đã bảo đảm thanh toán được hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác, không nằm trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài.
   Như vậy, sau khi hiểu được cơ bản về khái niệm, điều kiện cũng như trường hợp về giải thể doanh nghiệp, ta sẽ tiến hành các trình tự, thủ tục để giải thể một công ty theo quy định của pháp luật.
   Xem thêm >> thành lập công ty
  2. Quy định mới nhất 2019 về thủ tục giải thể công ty Cổ phần
   Hiện nay, thủ tục giải thể công ty mới nhất được quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản pháp luật có liên quan. Bạn có thể tham khảo các văn bản pháp luật dưới đây để hiểu rõ hơn về thủ tục giải thể công ty cổ phần . Cụ thể ở đây là:
   Luật Doanh nghiệp năm 2014.
   Nghị định 78/2015/NĐ – CP của Chính Phủ ngày 14 tháng 09 năm 2015 về đăng ký kinh doanh.
   Nghị định 108/2018/ NĐ – CP sửa đổi, bổ sung về một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ – CP ngày 14 tháng 09 năm 2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.
   Thông tư 20/2015/TT- BKHĐT của Bộ Kế hoạch và đầu tư về hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp, ngày 01 tháng 12 năm 2015.
  3. Hồ sơ, giấy tờ để thực hiện thủ tục giải thể.
   Thủ tục giải thể công ty cổ phần mới nhất 2019 yêu cầu hồ sơ, giấy tờ như sau:
   Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp;
   Biên bản họp và Quyết định họp của Đại Hội đồng cổ đông về vấn đề giải thể doanh nghiệp;
   Danh sách các nghĩa vụ tài chính và các chủ thể có liên quan đến nghĩa vụ tài chính của công ty;
   Thông báo của Cơ quan thuế về việc xác nhận chấm dứt hiệu lực mã số thuế;
   Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/đăng ký doanh nghiệp;
   Trường hợp công ty có chi nhánh và địa điểm kinh doanh thì nộp kèm hồ sơ chấm dứt hoạt động.
   Xem thêm >>> dịch vụ kế toán

Log in to reply