Có được hưởng trợ cấp tai nạn nghề nghiệp khi làm mất hồ sơ? • Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động, gắn liền với việc thực hiện công việc, nhiệm vụ lao động, kể cả trong thời gian nghỉ giải lao, ăn giữa ca, ăn bồi dưỡng hiện vật, vệ sinh kinh nguyệt, tấm rửa, cho con bú, đi vệ sinh, chuẩn bị và kết thúc công việc tại nơi làm việc.

  Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định về điều kiện được hưởng chế độ tai nạn lao động như sau

  Điều 43. Điều kiện hưởng chế độ tai nạn lao động

  Người lao động được hưởng chế độ tai nạn lao động khi có đủ các điều kiện sau đây:

  1. Bị tai nạn thuộc một trong các trường hợp sau đây:

  a) Tại nơi làm việc và trong giờ làm việc;

  b) Ngoài nơi làm việc hoặc ngoài giờ làm việc khi thực hiện công việc theo yêu cầu của người sử dụng lao động;

  c) Trên tuyến đường đi và về từ nơi ở đến nơi làm việc trong khoảng thời gian và tuyến đường hợp lý.

  1. Suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên do bị tai nạn quy định tại khoản 1 Điều này

  Đối chiếu với trưởng hợp của bạn thì bạn đủ điều kiện để hưởng chế độ tai nạn lao động. Sau khi bạn bị tai nạn lao động mà công ty không tiến hành hướng dẫn bạn làm thủ tục để hưởng trợ cấp là một sự thiếu sót, tắc trách trong quá trình làm việc. Theo quy định tại Điều 45 Luật này thì sau khi thương tật của bạn được điều trị ổn định hoặc thương tật tái phát được điều trị ổn định thì bạn được giám định hoặc giám định lại mức suy giảm khả năng lao động. Tùy thuộc vào tỷ lệ thương tật mà bạn phải gánh chịu mà bảo hiểm xã hội sẽ tiến hành chi trả trợ cấp cho bạn. Theo đó, bạn cần chuẩn bị hồ sơ theo quy định tại Điều 57 Luật an toàn vệ sinh lao động năm 2015 với những giấy tờ sau để được hưởng quyền lợi của mình

  Điều 57. Hồ sơ hưởng chế độ tai nạn lao động

  1. Sổ bảo hiểm xã hội.

  2. Giấy ra viện hoặc trích sao hồ sơ bệnh án sau khi đã điều trị tai nạn lao động đối với trường hợpnội trú.

  3. Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng giám định y khoa.

  4. Văn bản đề nghị giải quyết chế độ tai nạn lao động theo mẫu do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành sau khi thống nhất ý kiến với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

  Ngoài ra, thời hạn giải quyết chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì căn cứ Điều 106 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định:

  1. Người sử dụng lao động nộp hồ sơ cho cơ quan bảo hiểm xã hội theo quy định tại Điều 104 và Điều 105 của Luật này.

  2. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

  Sau khi điều trị ổn định, bố bạn có thể yêu cầu công ty cấp giấy giới thiệu để đi giám định suy giảm khả năng lao động. Sau khi có kết quả giám định bạn vui lòng nộp đầy đủ hồ sơ lên cho người sử dụng lao động. Trong thời hạn 15 ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động.
  Xem thêm: Thành lập công ty giá rẻ.


Log in to reply