Công ty không đóng bảo hiểm cho nhân viên là sai hay đúng? • Căn cứ Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 như sau:

  Điều 2. Đối tượng áp dụng

  1. Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bao gồm:

  a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;

  b) Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng;

  c) Cán bộ, công chức, viên chức;...

  Như vậy, nếu bạn làm việc tại công ty B theo hợp đồng lao động có thời hạn từ 1 tháng trở lên thì bạn là đối tượng bắt buộc phải tham gia bảo hiểm xã hội. Công ty B tuy có trừ tiền bảo hiểm hàng tháng của nhân viên nhưng lại không đóng bảo hiểm cho nhân viên, đây là một vi phạm nghiêm trọng pháp luật bảo hiểm xã hội. Căn cứ quy định tại Điều 26 Nghị định 95/2013/NĐ - CP và Khoản 19 Điều 1 Nghị định 88/2015/NĐ-CP, hình thức xử lý đối với trường hợp này như sau:

  1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người lao động có hành vi thỏa thuận với người sử dụng lao động không tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp hoặc tham gia không đúng mức quy định.

  2. Phạt tiền với mức từ 18% đến 20% tổng số tiền phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính nhưng tối đa không quá 75.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động không đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp cho toàn bộ người lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp.

  Ngoài ra, công ty còn có thể bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả sau:

  • Buộc truy nộp số tiền bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp chưa đóng, chậm đóng đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3 Điều này;

  • Buộc đóng số tiền lãi của số tiền bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp chưa đóng, chậm đóng theo mức lãi suất của hoạt động đầu tư từ Quỹ bảo hiểm xã hội trong năm đối với vi phạm quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều này.

  Về vấn đề hủy quá trình tham gia bảo hiểm

  Theo quy định hiện hành, để được hủy quá trình tham gia bảo hiểm xã hội ở công ty B thì bạn sẽ phải làm bản cam kết không thừa nhận quá trình tham gia BHXH, BHTN và trình bày rõ lý do và chỉ được hủy sổ khi được sự chấp thuận của ban giám đốc cơ quan bảo hiểm quận, huyện nơi mình đang cư trú. Tuy nhiên, trên thực tế cơ quan bảo hiểm chỉ chấp thuận cho phép hủy trong một số trường hợp nhất định như cho đối tượng khác mượn thông tin cá nhân của mình để đóng bảo hiểm (thực tế không làm việc nhưng vẫn đóng bảo hiểm...) nên xét sang trường hợp này, bạn có tham gia quan hệ lao động và đóng bảo hiểm nên có thể sẽ không được chấp hủy sổ.

  Tóm lại, trong trường hợp này, bạn có thể yêu cầu công ty B hoàn thành nghĩa vụ bảo hiểm đối với mình để có thể chốt sổ ở công ty cũ cũng như công ty mới và được giải quyết các quyền lợi bảo hiểm sau này khi đủ điều kiện luật định.
  Xem thêm: dịch vụ kế toán thuế.


Log in to reply