Thủ tục chuyển đổi đăng ký các đầu xe vào công ty • Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014, tài sản góp vốn có thể là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam.

  Đối với tài sản có đăng ký quyền sở hữu hoặc giá trị quyền sử dụng đất thì người góp vốn phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản đó hoặc quyền sử dụng đất cho công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Việc chuyển quyền sở hữu đối với tài sản góp vốn không phải chịu lệ phí trước bạ.

  Do vậy, đối với việc đưa các đầu xe góp vốn vào công ty, cần phải làm thủ tục chuyển đổi quyền chủ sở hữu (đổi tên chủ phương tiện trên Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô). Anh cần nộp hồ sơ sang tên xe tại Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương gồm:

  a) Giấy khai đăng ký xe (theo mẫu).

  b) Giấy chứng nhận đăng ký xe.

  c) Chứng từ chuyển quyền sở hữu xe.

  d) Chứng từ lệ phí trước bạ hoặc tờ khai lệ phí trước bạ có xác nhận của cơ quan thuế (đối với trường hợp được miễn lệ phí trước bạ).

  Lưu ý : Đăng ký sang tên thì giữ nguyên biển số cũ (trừ biển loại 3 số, 4 số hoặc khác hệ biển thì nộp lại biển số để đổi sang biển 5 số theo quy định) và cấp giấy chứng nhận đăng ký xe cho chủ xe mới.
  Xem thêm: Dịch vụ đổi tên công ty.undefined


Log in to reply