Trộm cắp tài sản trong quá trình lao động • Bài viết sau đây, Văn phòng luật sư Lawkey sẽ tư vấn về mức xử phạt đối với hành vi trộm cắp trong quá trình lao động.
  Thứ nhất: Về tội trộm cắp tài sản được quy định tại Điều 173 Bộ Luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 34 Điều 1 BLHS năm 2017) như sau:

  Điều 173. Tội trộm cắp tài sản

  1. Người nào trộm cắp tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

  a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm;

  b) Đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 174, 175 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

  c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;

  d) Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ;

  đ) Tài sản là di vật, cổ vật.

  1. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

  a) Có tổ chức;

  b) Có tính chất chuyên nghiệp;

  c) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;

  d) Dùng thủ đoạn xảo quyệt, nguy hiểm;

  đ) Hành hung để tẩu thoát;

  e) Tài sản là bảo vật quốc gia;

  g) Tái phạm nguy hiểm.

  1. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

  a) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

  b) Lợi dụng thiên tai, dịch bệnh.

  1. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm:

  a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên;

  b) Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp.

  1. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.
  • Các dấu hiệu của tội phạm trộm cắp tài sản:
  • Chủ thể

  • Phạm tội trong trường hợp quy định tại Khoản 1, 2 Điều 173 Bộ luật hình sự thì người phạm tội phải đủ 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự.

  • Phạm tội trong trường hợp quy định tại Khoản 3, 4 Điều 173 thì người phạm tội phải đủ 14 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự

  • Khách thể:

  Quan hệ sở hữu

  Nếu sau khi chiếm đoạt tài sản, người phạm tội bị đuổi bắt có hành vi chống trả để tẩu thoát gây chết hoặc làm bị thương người khác thì có thể bị truy cứu thêm trách nhiệm hình sự về tội khác.

  • Mặt khách quan của tội phạm

  • Hành vi lén lút chiếm đoạt tài sản của người khác, lợi dụng sự sơ hở, mất cảnh giác của chủ sở hữu, người quản lý tài sản, hoặc lợi dụng hoàn cảnh mà người quản lý tài sản không biết.

  • Có hậu quả xảy ra là tài sản bị chiếm đoạt thuộc một trong các trường hợp:

  +) Với những tài sản to lớn, cồng kềnh, người phạm tội phải chuyển được tài sản đó ra khỏi phạm vi cất giữ

  +) Với nhưng tài sản nhỏ, dễ cất giấu, chỉ cần đưa tài sản ra khỏi vị trí cất giữ ban đầu

  +) Với tài sản không có nơi cất giữ riêng, người phạm tội phải đưa tài sản đó ra khỏi địa bàn (địa điểm phạm tội) thì tội mới hoàn thành.

  Ngoại lệ: Tài sản từ 2 triệu đồng trở lên, nếu có giá trị rất lớn như ô tô, xe máy, máy tính… thì dù người phạm tội chưa chiếm đoạt được tài sản thì vẫn bị coi là phạm tội

  • Mặt chủ quan của tội phạm

  • Lỗi cố ý

  • Mục đích chiếm đoạt tài sản (dấu hiệu bắt buộc)


Log in to reply