Tư vấn về việc thừa kế quyền sử dụng đất ? • "Trước kia khi ông em chia đất cho nhà em thì ông em có bảo bố em tách bìa đỏ nhưng 1 phần là do công việc bận nên quên một phần là do tin tưởng anh trai nên là không tách, đến khi ông em mất thì bố em vẫn chưa kịp tách bìa đỏ ra. Sau này do làm ăn có chút khó khăn nên bố em muốn tách bìa đỏ ra để có thể đem ra vay vốn để làm ăn. Nhưng đến khi nhờ đến mọi người trong nhà ký vào đơn để làm bìa đỏ thì bác em không ký và kêu là chia đều thành 5 phần. Phần đất mà ông em cho bác em thì bác em đã nhanh chóng làm bìa đỏ từ khi ông còn sống. Vậy trong trường hợp trên nếu đem ra pháp luật thì sẽ được xử lý ra sao? (bìa đỏ chính của ông hiện tại nhà e đang giữ) ông em có 4 người con 2 trai và 2 gái."
  Theo như thông tin từ phía bạn thì mặc dù đã được ông bạn cho đất nhưng gia đình bạn không thực hiện việc tách sổ đỏ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với phần đất được ông bạn cho nên diện tích đất này chưa thuộc quyền sử dụng của gia đình bạn.

  Căn cứ Điều 611 Bộ luật dân sự quy định:

  "1. Thời điểm mở thừa kế là thời điểm người có tài sản chết. Trường hợp Tòa án tuyên bố một người là đã chết thì thời điểm mở thừa kế là ngày được xác định tại khoản 2 Điều 71 của Bộ luật này.

  1. Địa điểm mở thừa kế là nơi cư trú cuối cùng của người để lại di sản; nếu không xác định được nơi cư trú cuối cùng thì địa điểm mở thừa kế là nơi có toàn bộ di sản hoặc nơi có phần lớn di sản."

  Như vậy, thời điểm ông bạn mất là thời điểm mở thừa kế. Và do ông mất không để lại di chúc nên toàn bộ di sản của ông để lại sẽ chia theo pháp luật theo quy định tại Điều 651 Bộ luật dân sự.

  Điều 651. Người thừa kế theo pháp luật

  "1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

  a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

  b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;

  c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột, chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

  1. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.

  2. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản"

  Và người thừa kế là cá nhân phải là người còn sống vào thời điểm mở thừa kế hoặc sinh ra và còn sống sau thời điểm mở thừa kế nhưng đã thành thai trước khi người để lại di sản chết. Kể từ thời điểm mở thừa kế, những người thừa kế có các quyền, nghĩa vụ tài sản do người chết để lại.

  Theo quy định trên thì những người được hưởng thừa kế phần đất mà ông bạn để lại là những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất gồm: bốn người con của ông bạn. Và phần tài sản này sẽ được chia đều cho tất cả các con.

  Trong trường hợp này bác bạn có một phần quyền đối với mảnh đất này. Nếu không được sự đồng ý của bác bạn thì không thể thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai được và việc giải quyết tranh chấp liên quan tới di sản thừa kế sẽ do Tòa án có thẩm quyền giải quyết căn cứ khoản 5 Điều 26 Bộ luật tố tụng dân sự 2015:

  "Điều 26. Những tranh chấp về dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án

  1. Tranh chấp về thừa kế tài sản."

  Xem thêm: Dịch vụ kế toán.


Log in to reply