trình tự thủ tục thành lập công ty chuyên về bán sách ? • Bài biết sau đây Luật Sư Lawkey sẽ tư vấn về trình tự thủ tục thành lập công ty chuyên về bán sách
  Theo quy định của Quyết định 337/QĐ-BKH đó là thuộc mã ngành cấp số 4: 4649. Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm

  Chính vì thế để có thể tiền hành thành lập được công ty, bạn tiến hành các thủ tục bình thường như thành lập doanh nghiệp theo quy định pháp luật doanh nghiệp hiện hành được quy đinh chi tiết trong Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp, chúng tôi xin được tư vấn dựa trên cơ sở pháp lý này đưa cho bạn một quá trình chi tiết để bạn có thể tiến hành hoạt động sản xuất và kinh doanh như sau:

  Bước 1: Doanh nghiệp soạn hồ sơ thành lập doanh nghiệp xin cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

  Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ như sau:

  Đơn đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
  Dự thảo điều lệ doanh nghiệp;
  Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc danh sách cổ đông công ty cổ phần;
  Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu của thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc cổ đông công ty cổ phần;
  Tài liệu khác trong các trường hợp đặc biệt;
  Thời hạn hoàn thành thủ tục thành lập doanh nghiệp:

  Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì phải thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

  Bước 2: Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

  Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục và phải trả phí theo quy định. Nội dung công bố bao gồm các nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các thông tin sau đây:

  – Ngành, nghề kinh doanh;

  – Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần.

  Thời hạn công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

  Trong vòng 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp doanh nghiệp phải thực hiện công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

  Bước 3: Khắc dấu pháp nhân của doanh nghiệp

  Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp có thể ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan khắc dấu để khắc dấu pháp nhân cho doanh nghiệp. Điểm nổi bật của Luật Doanh nghiệp 2014 là: “Doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của doanh nghiệp. Nội dung con dấu phải thể hiện những thông tin sau đây:

  – Tên doanh nghiệp;

  – Mã số doanh nghiệp.

  Sau khi nhận được con dấu pháp nhân và trước khi sử dụng dấu doanh nghiệp phải thực hiện gửi thông báo về mẫu con dấu của doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

  Bước 4: Thông báo về mẫu con dấu của doanh nghiệp

  Hồ sơ thông báo về mẫu con dấu pháp nhân của doanh nghiệp

  Thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu của doanh nghiệp-
  Kèm theo thông báo phải có Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH một thành viên, Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về nội dung, hình thức và số lượng con dấu.
  Sau khi nhận thông báo về mẫu con dấu, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận cho doanh nghiệp, thực hiện đăng tải thông báo của doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và cấp Thông báo về việc đăng tải thông tin về mẫu con dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện cho doanh nghiệp.
  Xem thêm: Dịch vụ kế toán thuế tại Hà Nội

  Read more: http://aiti.edu.vn/threads/tu-van-ve-viec-thanh-lap-cau-lac-bo-tieng-anh.73524/#ixzz68FlyEgKG


Log in to reply