Phân loại và chức năng của cảng biển • Bài viết sau đây Luật sư Lawkey sẽ tư vấn về chức năng cũng như phân loại cảng biển trên quốc tế:
  Phân loại cảng biển
  Cảng biển được phân thành các loại sau đây:

  1. Cảng biển loại I là cảng biển đặc biệt quan trọng, có quy mô lớn phục vụ cho việc phát triển kinh tế - xã hội của cả nước hoặc liên vùng;

  2. Cảng biển loại II là cảng biển quan trọng, có quy mô vừa phục vụ cho việc phát triển kinh tế - xã hội của vùng, địa phương;

  3. Cảng biển loại III là cảng biển có quy mô nhỏ phục vụ cho hoạt động của doanh nghiệp.

  Tiêu chí xác định cảng biển

  • Có vùng nước nối thông với biển.

  • Có điều kiện địa lý tự nhiên đáp ứng yêu cầu xây dựng cầu, bến cảng, khu neo đậu, chuyển tải và luồng hàng hải cho tàu biển đến, rời, hoạt động an toàn.

  • Có lợi thế về giao thông hàng hải.

  • Là đầu mối giao thông phục vụ cho việc vận chuyển hàng hóa trong nước; vận chuyển hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và trung chuyển bằng đường biển.

  Chức năng của cảng biển
  Cảng biển có những chức năng cơ bản sau:

  1. Bảo đảm an toàn cho tàu biển ra, vào hoạt động.

  2. Cung cấp phương tiện và thiết bị cần thiết cho tàu biển neo đậu, bốc dỡ hàng hoá và đón trả hành khách.

  3. Cung cấp dịch vụ vận chuyển, bốc dỡ, lưu kho bãi và bảo quản hàng hoá trong cảng.

  4. Để tàu biển và các phương tiện thuỷ khác trú ẩn, sửa chữa, bảo dưỡng hoặc thực hiện những dịch vụ cần thiết trong trường hợp khẩn cấp.

  5. Cung cấp các dịch vụ khác cho tàu biển, người và hàng hoá.

  Dịch vụ cảng biển luôn gắn liền với dịch vụ logistics, theo tài liệu từ Ủy ban quản trị Logistics quốc tế. Logistics cảng được định nghĩa như sau: “Logistics là quá trình hoạch định, tổ chức thực hiện và quản lý hiệu quả dòng chảy của vốn nhằm kiểm soát quá trình lưu chuyển và dự trữ hàng hóa từ khâu bảo quản nguyên liệu thô đến khâu hoàn thiện sản phẩm cũng như các thông tin liên quan đến quy trình này từ điểm xuất phát đầu tiên đến nơi tiêu thụ cuối cùng để thỏa mãn các yêu cầu của khách hàng.”

  Nhiệm vụ của cảng biển:
  Các cảng biển ở Việt Nam có nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

  • Xây dựng qui hoạch, kế hoạch phát triển cảng biển trong phạm vi trách nhiệm.

  • Phối hợp hoạt động của các tổ chức, cơ quan thực hiện chức năng quản lí Nhà nước chuyên ngành tại cảng biển.

  • Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các qui định của pháp luật về đảm bảo an toàn cảng và luồng ra, vào cảng.

  • Phối hợp với các cơ quan hữu quan thực hiện các hoạt động tìm kiếm, cứu nạn hoặc xử lí sự cố ô nhiễm môi trường.

  • Cấp giấy phép cho tàu ra, vào cảng và thực hiện các yêu cầu về bắt giữ, tạm giữ hàng hải.

  • Yêu cầu các cá nhân, cơ quan hữu quan cung cấp các thông tin, tài liệu để thực hiện chức năng quản lí Nhà nước của cảng.

  Cảng biển có các loại như: cảng thương mại (Commercial Ports), cảng quân sự (Military), cảng cá (Fishing Ports), cảng trú ẩn (Ports Refuge).

  Đối với cảng thương mại (cảng buôn) lại được phân thành nhiều loại: cảng biển tự nhiên (Ocean Ports), cảng sông biển (River - Sea Ports), cảng nội địa (Domestic Ports), cảng Quốc tế (International Ports), cảng tổng hợp (General Ports), cảng chuyên dùng (Specializated Ports).

  Cảng thương mại lại có cảng (khu vực) riêng như: cảng bách hoá, cảng than, cảng dầu, cảng hoá chất, cảng container... (Theo Giáo trình Thương vụ Vận tải, NXB Giao thông Vận tải)

  Nguyên tắc đặt tên, đổi tên cảng biển
  – Cảng biển phải được đặt tên và theo nguyên tắc sau đây:

  • Cảng biển được đặt tên khi lập quy hoạch, lập dự án đầu tư xây dựng, công bố đưa vào sử dụng theo đề nghị của chủ đầu tư, cơ quan, tổ chức liên quan

  • Không đặt tên trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của cảng biển đã công bố hoặc không đúng với tên gọi, chức năng của cảng biển đó.

  • Không sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang, tên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội để làm toàn bộ hoặc một phần tên riêng của cảng biển, trừ trường hợp có sự đồng ý của cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức đó.

  • Không sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc để đặt tên.

  – Tên cảng biển, cảng dầu khí ngoài khơi phải được viết bằng tiếng Việt, có thể kèm theo tên bằng tiếng Anh, bắt đầu là cụm từ “Cảng biển” và tên riêng đặt theo địa danh nơi có cảng biển.

  • Thẩm quyền đặt tên cảng biển: Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quyết định đặt tên cảng biển.
   Xem thêm: Dịch vụ kế toán.

Log in to reply