Điều kiện chuyển đổi từ viên chức sang công chức • Theo như các bạn biết thì việc tuyển chọn công chức ở nước ta phải thông qua quá trình xét tuyển. Ngoài việc phải đáp ứng đủ điều kiện theo quy định thì các bạn còn phải làm một bài thi xét tuyển công chức để xem xét đủ điều để xét tuyển hay không? Vậy liệu có trường hợp nào công chức được xét tuyển không qua thi tuyển hay không?

  Sau đây là bài viết của Luật sư Lawkey sẽ chỉ ra các điều kiện và thủ tục thực hiện việc chuyển viên chức sang công chức theo quy định hiện hành được quy định như thế nào? Theo đó, quá trình xét tuyển từ viên chức sang công chức thì không qua thi tuyển, mời các bạn cùng theo dõi.

  Điều kiện để chuyển đổi từ viên chức sang công chức

  Căn cứ Điểm a, Điểm b, Khoản 1, Điều 58 Luật Viên chức 2010 , quy định cụ thể tại Khoản 1, Khoản 2, Điều 42 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP quy định việc chuyển đổi giữa viên chức và cán bộ, công chức như sau:

  • Viên chức đã có thời gian làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập từ đủ 60 tháng trở lên (không kể thời gian tập sự); Có trình độ đào tạo, kinh nghiệm công tác và đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng; Khi cơ quan quản lý, sử dụng công chức có nhu cầu tuyển dụng thì được xét chuyển vào công chức không qua thi tuyển theo quy định của pháp luật về công chức.

  • Viên chức khi được tiếp nhận, bổ nhiệm vào các vị trí việc làm được pháp luật quy định là công chức trong các cơ quan, tổ chức của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội thì phải thực hiện quy trình xét chuyển thành công chức không qua thi tuyển theo quy định của pháp luật về công chức; đồng thời quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm là quyết định tuyển dụng.

  • Viên chức được bổ nhiệm giữ các vị trí trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập mà pháp luật quy định là công chức khi bổ nhiệm vào ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm phải hoàn thiện tiêu chuẩn của ngạch được bổ nhiệm; đồng thời được giữ nguyên chức danh nghề nghiệp đã bổ nhiệm, được hưởng chế độ tiền lương và các chế độ khác như viên chức của đơn vị sự nghiệp công lập.

  • Cán bộ, công chức được điều động về làm viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập khi có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật về viên chức

  Vậy căn cứ theo quy định nêu trên, viên chức được chuyển sang công chức nếu đáp ứng 3 điều kiện:

  • Thứ nhất: Đã làm việc 05 năm tại đơn vị sự nghiệp công lập;

  • Thứ hai: Có trình độ, kinh nghiệm đáp ứng được vị trí việc làm mới;

  • Thứ ba: Cơ quan quản lý có nhu cầu tuyển dụng phù hợp với công việc của Viên chức đang đảm nhiệm. Theo đó, thì viên chức có đủ điều kiện nêu trên thì được xét chuyên qua công chức theo quy định.
   Xem thêm: Dịch vụ kế toán.


Log in to reply