Nếu kết hôn sớm thì bị xử phạt như thế nào? • Theo luật hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định :

  "Điều 8. Điều kiện kết hôn

  1. Nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây:

  a) Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;

  b) Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định;

  c) Không bị mất năng lực hành vi dân sự;

  d) Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 5 của Luật này.

  1. Nhà nước không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính."

  Theo như quy định trên, nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên mới đủ điều kiện kết hôn. Việc lấy vợ, lấy chồng khi một bên hoặc cả hai bên chưa đủ tuổi kết hôn theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 8 của Luật hôn nhân và gia đình như trích dẫn trên được coi là tảo hôn và không được pháp luật thừa nhận.

  Điều 47 Nghị định 110/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi tảo hôn, tổ chức tảo hôn:

  “1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức lấy vợ, lấy chồng cho người chưa đủ tuổi kết hôn.

  1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi cố ý duy trì quan hệ vợ chồng trái pháp luật với người chưa đủ tuổi kết hôn mặc dù đã có quyết định của Tòa án nhân dân buộc chấm dứt quan hệ đó."

  Như vậy, Hành vi tổ chức kết hôn cho người chưa đủ điều kiện về tuổi kết hôn sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

  Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính được quy định tại Điều 66 Nghị định 110/2013/NĐ-CP quy định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp như sau:

  “1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có quyền:

  a) Phạt cảnh cáo;

  b) Phạt tiền đến 3.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình….”

  Theo quy định pháp luật trên thì Chủ tịch UBND xã có thẩm quyền xử phạt đối với hành vi tổ chức lấy vợ, lấy chồng cho người chưa đủ tuổi kết hôn.

  Ngoài ra, nếu cố tình tổ chức việc kết hôn cho người chưa đến tuổi kết hôn gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính mà còn vi phạm, thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 183 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017:

  “Người nào tổ chức việc lấy vợ, lấy chồng cho những người chưa đến tuổi kết hôn, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm.”

  Do vậy, hai bạn nên đợi đủ tuổi để đăng ký kết hôn và tổ chức đám cưới.

  Về việc quan hệ với người chưa thành niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi thì theo quy định của pháp luật không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu cả hai đều tự nguyện quan hệ, không bên nào ép buộc bên nào. Do độ tuổi của bạn gái là yếu tố đặc biệt quan trọng để kết luận hành vi giao cấu tự nguyện có vi phạm pháp luật hình sự hay không.

  Bởi theo quy định tại Điều 143 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017:

  "1. Người nào dùng mọi thủ đoạn khiến người lệ thuộc mình hoặc người đang ở trong tình trạng quẫn bách phải miễn cưỡng giao cấu hoặc miễn cưỡng thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm."

  Hoặc tại Điều 141 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 quy định về tội hiếp dâm: "1. Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác trái với ý muốn của nạn nhân, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm."

  Cấu thành tội phạm của các tội trên đều thể hiện người phạm tội có hành vi cưỡng ép, sử dụng bạo lực, ... khiến bị hại rơi vào tình trạng không thể chống cự được, không thể tự vệ mà phải miễn cưỡng giao cấu. Do đó, nếu bạn hoàn toàn tự nguyện, không có hành vi bị cưỡng ép thực hiện quan hệ tình dục thì bạn trai của bạn không phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật hình sự hiện hành.
  Xem thêm: Dịch vụ kế toán thuế tại Hà Nội.


Log in to reply