Thử việc một ngày có được trả lương ? • Căn cứ vào Bộ luật lao động số 10/2012/QH13 quy định:

  Điều 28. Tiền lương trong thời gian thử việc

  Tiền lương của người lao động trong thời gian thử việc do hai bên thoả thuận nhưng ít nhất phải bằng 85% mức lương của công việc đó.

  Điều 29. Kết thúc thời gian thử việc

  1. Khi việc làm thử đạt yêu cầu thì người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động với người lao động.

  2. Trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền huỷ bỏ thoả thuận thử việc mà không cần báo trước và không phải bồi thường nếu việc làm thử không đạt yêu cầu mà hai bên đã thoả thuận.

  Hiện tại pháp luật chưa quy định cụ thể khi làm thử việc một ngày mà nghỉ thì có được nhận lương hay không. Nhưng theo quy định về tiền lương trong thời gian thử việc và quy định người lao động có thể nghỉ việc bất cứ khi nào trong thời gian thử việc nếu thấy không đạt yêu cầu, công việc không như thỏa thuận thì có thể nghỉ mà không cần báo trước. Do vậy, bạn vẫn có thể được nhận tiền lương của 1 ngày công đó.

  Nếu trong trường hợp bạn tiếp tục bị công ty kia làm phiền, bị nói vu khống, tống tiền và tìm đến nhà lăng mạ hoặc mời công an đến làm việc thì:

  Khi công an nhận được tin báo của bên công ty kia sẽ phải tiến hành điều tra, thu thập chứng cứ, dựa vào lời khai của đương sự, những tài liệu đọc được, thu thập được, các vật chứng, lời khai của người làm chứng,... để xác minh xem có dấu hiệu tội phạm không thì mới quyết định khởi tố vụ án. Nếu bạn không làm gì trái pháp luật thì không cần phải lo lắng khi bị công an mời đến giải quyết, ngược lại bạn có thể tố cáo ngược lại người bên công ty về tội vu khống theo Điều 122 Bộ luật hình sự năm 1999 sửa đổi bổ sung 2009 (Bộ luật hình sự số 37/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quốc hội):

  1. Người nào bịa đặt, loan truyền những điều biết rõ là bịa đặt nhằm xúc phạm danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác hoặc bịa đặt là người khác phạm tội và tố cáo họ trước cơ quan có thẩm quyền, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

  2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ một năm đến bảy năm:

  a) Có tổ chức;

  b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

  c) Đối với nhiều người;

  d) Đối với ông, bà, cha, mẹ, người dạy dỗ, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh cho mình;

  đ) Đối với người thi hành công vụ;

  e) Vu khống người khác phạm tội rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng.

  1. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ một triệu đồng đến mười triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

  Xem thêm: Dịch vụ tư vấn thuế tại Hà Nội.


Log in to reply