Đăng ký sử dụng hóa đơn với hộ kinh doanh cá thể ? • "Em có xe oto đi bán hàng,( oto như 1 kho lưu động, mang hàng lí do xuất bán nhưng có thể không bán hết). Em chưa nắm rõ các giấy tờ đi cùng theo xe khi đi bán hàng. Kính mong VP tư vấn giúp Em. Giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ là "phiếu xuất kho" của công ty bán hàng cho em thì có được tính là hợp lệ không? Em có cần xuất hóa đơn( đăng ký với cơ quan thuế) cho các hàng hóa trên xe đi bán hàng không? Hay tự làm biên bản xuất kho tự in của hộ kinh doanh của em là đủ. Nếu trên xe của em có hàng hóa mua từ đại lý khác, chỉ có hóa đơn tự in có giá trị thấp( ví dụ từ 1-2triệu) thì E có bị xử phạt vì lí do không có hóa đơn GTGT chứng minh nguồn gốc không? Và mức xử phạt bao nhiêu?"
  Luật sư Lawkey sẽ tư vấn tình huống trên như sau:
  Để đảm bảo hàng hóa có đủ chứng từ khi vận chuyển đi bán thì bạn phải sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ và lệnh điều động nội bộ theo quy định tại khoản 2.9 phụ lục 4 Thông tư 39/2014/TT-BTC như sau:

  "2.9. Tổ chức, cá nhân xuất hàng hoá bán lưu động sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ kèm theo Lệnh điều động nội bộ theo quy định, khi bán hàng cơ sở lập hoá đơn theo quy định."

  Như vậy, khi lập hóa đơn thì tùy thuộc vào việc anh thực hiện phương pháp khấu trừ hay trực tiếp để xuất hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng theo quy định tại thông tư 39/2014/TT-BTC.

  Khoản 4 Điều 3 Thông tư 39/2014/TT- BTC quy định "Các chứng từ được in, phát hành, sử dụng và quản lý như hóa đơn gồm phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý (mẫu số 5.4 và 5.5 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này)." Như vậy, phiếu xuất kho mà công ty bán hàng xuất cho bạn là hợp lệ.

  Thông tư cũng quy định các trường hợp bán hàng không phải xuất hóa đơn như sau:

  Điều 18. Bán hàng hóa, dịch vụ không bắt buộc phải lập hóa đơn

  "1. Bán hàng hóa, dịch vụ có tổng giá thanh toán dưới 200.000 đồng mỗi lần thì không phải lập hóa đơn, trừ trường hợp người mua yêu cầu lập và giao hóa đơn.

  1. Khi bán hàng hóa, dịch vụ không phải lập hóa đơn hướng dẫn tại khoản 1 Điều này, người bán phải lập Bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ. Bảng kê phải có tên, mã số thuế và địa chỉ của người bán, tên hàng hóa, dịch vụ, giá trị hàng hóa, dịch vụ bán ra, ngày lập, tên và chữ ký người lập Bảng kê. Trường hợp người bán nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thì Bảng kê bán lẻ phải có tiêu thức “thuế suất giá trị gia tăng” và “tiền thuế giá trị gia tăng”. Hàng hóa, dịch vụ bán ra ghi trên Bảng kê theo thứ tự bán hàng trong ngày (mẫu số 5.6 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này).

  2. Cuối mỗi ngày, cơ sở kinh doanh lập một hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn bán hàng ghi số tiền bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong ngày thể hiện trên dòng tổng cộng của bảng kê, ký tên và giữ liên giao cho người mua, các liên khác luân chuyển theo quy định. Tiêu thức “Tên, địa chỉ người mua” trên hóa đơn này ghi là “bán lẻ không giao hóa đơn”.
   Xem thêm: Dịch vụ kế toán tại Hà Nội.


Log in to reply