Quy định về bãi bỏ kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ A, B, C • Ngoại ngữ đang trở nên dần quen thuộc đối với chúng ta vì vậy việc có hay không một chứng chỉ ngoại ngữ cũng 1 phần quyết định cho tương lai sau này. Vậy Quy định về bãi bỏ kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ A, B, C có thật hay không ? Bài viết sau đây luật sư Lawkey sẽ giải đáp thắc mắc này:
  Từ 15/1/2020: Bãi bỏ quy định cấp chứng chỉ ngoại ngữ A, B, C cho các đối tượng sau:

  Thông tư 20/2019/TT-BGDĐT bãi bỏ quy định về kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên. Theo đó:

  • Bãi bỏ các quy định về kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên tại Quyết định 30/2008/QD-BGDĐT Quy định về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên.

  Lưu ý: Quy định tại Quyết định 30/2008/QD-BGDĐT áp dụng đối với các trung tâm giáo dục thường xuyên quy định tại Quyết định 01/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02 tháng 01 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm giáo dục thường xuyên; các trung tâm ngoại ngữ - tin học quy định tại Quyết định 31/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ - tin học.

  Các đối tượng sẽ được kiểm tra, cấp chứng chỉ là:

  • Học viên của trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh, cấp huyện; trung tâm ngoại ngữ, tin học (sau đây gọi chung là các trung tâm) quy định tại khoản 2 Điều 1 của Quy định này;

  • Thí sinh tự do (bao gồm cả các đối tượng học theo hình thức tự học có hướng dẫn, học từ xa) có nhu cầu được cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

  Các đối tượng nên trên sẽ được kiểm tra, cấp chứng chỉ nếu đáp ứng đủ điều kiện về dự kiểm tra cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên dưới đây:

  a) Đối với học viên của các trung tâm:

  • Đã hoàn thành khoá học về ngoại ngữ, tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên mà thí sinh đăng ký dự kiểm tra;

  • Đạt yêu cầu trong các kỳ kiểm tra định kỳ;

  • Đóng đầy đủ học phí, lệ phí.

  b) Đối với thí sinh tự do:

  • Có hồ sơ đăng ký dự kiểm tra hợp lệ theo quy định tại Điều 8 của Quyết định 30/2008/QD-BGDĐT

  • Đóng đầy đủ lệ phí kiểm tra, lệ phí cấp chứng chỉ theo quy định.

  Cũng theo nội dung tại Thông tư 20/2019/TT-BGDĐT:

  • Các chứng chỉ ngoại ngữ đã cấp theo quy định tại Quyết định 30/2008/QĐ-BGDĐT có giá trị sử dụng.

  • Các khóa đào tạo, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên đang triển khai thực hiện trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực hiện việc đào tạo, kiểm tra và cấp chứng chỉ cho đến khi kết thúc.
   Xem thêm: Dịch vụ kế toán tại Đà Nẵng.


Log in to reply