Không có giấy phép lái xe bị phạt bao nhiêu tiền ? • Theo khoản 1 điều 73 Nghị định 171/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt: "Thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ bao gồm:

  a) Các chức danh có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ được quy định tại các Điều 69, 70 và 71 của Nghị định này;
  b) Công chức, viên chức được giao nhiệm vụ tuần kiểm có quyền lập biên bản đối với các hành vi xâm phạm kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; lấn chiếm, sử dụng trái phép đất của đường bộ và hành lang an toàn giao thông đường bộ;
  c) Công an viên có thẩm quyền lập biên bản đối với các hành vi vi phạm xảy ra trong phạm vi quản lý của địa phương".

  Theo quy định trên thì công an viên chỉ có thẩm quyền Lập biên bản vi phạm giao thông đường bộ. Biên bản để làm căn cứ cho các chủ thể có thẩm quyền xử phạt em chứ Công an viên không có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Vì vậy, việc công an viên trực tiếp tiến hành phạt tiền em là trái với quy định của pháp luật.

  Khoản 1 điều 15 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 đã trao cho bạn quyền khiếu nại, khởi kiện với quyết định hành chính trong trường hợp này: "Cá nhân, tổ chức bị xử lý vi phạm hành chính có quyền khiếu nại, khởi kiện đối với quyết định xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật." Bạn hãy thực hiện quyền này để đảm bảo lợi ích của mình.

  Ngoài ra thì đối với lỗi không đội mũ bảo hiểm và không GPLX thì luật có quy định xử phạt như sau:

  1. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

  i) Người điều khiển, người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” hoặc đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” không cài quai đúng quy cách khi tham gia giao thông trên đường bộ;

  Điều 21. Xử phạt các hành vi vi phạm quy định về điều kiện của người điều khiển xe cơ giới...

  1. Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.200.000 đồng đối với người điều khiển xe mô tô không có Giấy phép lái xe hoặc sử dụng Giấy phép lái xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp, Giấy phép lái xe bị tẩy xóa, trừ các hành vi vi phạm quy định tại Điểm b Khoản 7 Điều này...

  Như vậy về mức phạt thì với lỗi vi phạm của bạn cũng không đến 1900.000 đồng.

  Khoản 1 điều 7 Luật khiếu nại 2011 quy định trình tự khiếu nại bạn cần thực hiện:

  1. Khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì người khiếu nại khiếu nại lần đầu đến người đã ra quyết định hành chính hoặc cơ quan có người có hành vi hành chính hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

  Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết lần đầu hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khiếu nại lần hai đến Thủ trưởng cấp trên trực tiếp của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

  Xem thêm: Dịch vụ thành lập công ty tại Đà Nẵng.


Log in to reply