Truy đuổi cướp gây tai nạn chết người? • Tham gia truy đuổi, bắt cướp nhưng chẳng may gây ra tai nạn chết người bị xử lý như thế nào? Bài viết sau đây Luật sư Lawkey sẽ tư vấn về trường hợp này:
  Yếu tố cấu thành tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ

  Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, được hiểu là hành vi của người tham gia giao thông đường bộ đã không thực hiện, thực hiện không đúng các quy định pháp luật giao thông đường bộ.
  Các yếu tố cấu thành tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
  Mặt khách quan của tội này có một trong các dấu hiệu sau:– Làm chết người;Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên.Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%.Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng
  Khách thể: Hành vi phạm tội xâm phạm đến trật tự, an toàn trong hoạt động giao thông đường bộ, đồng thời xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của người khác.
  Mặt chủ quan: Người phạm tội thực hiện tội này với lỗi cố ý.
  Chủ thể của tội phạm là bất kỳ người nào tham gia giao thông đường bộ có năng lức trách nhiệm hình sự.
  Về hình phạt: Mức hình phạt của tội được chia thành 4 khung, cụ thể như sau: Khung một (Khoản 1): Có mức phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.
  Khung hai (Khoản 2): Có mức phạt từ 03 năm đến 10 năm.
  Khung ba (Khoản 3): Có mức phạt tù từ 07 năm đến 15 năm.
  Khung bốn (Khoản 4):Có mức phạt từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 01 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm.
  Hình phạt bổ sungNgoài việc bị áp dụng một trong các hình phạt chính nếu trên, tùy từng trường hợp cụ thể người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.
  Yếu tố cấu thành tội vô ý làm chết người

  Mặt khách quan của tội này có các dấu hiệu sau:
  Về hành vi: Có hành vi nguy hiểm cho xã hội là nguyên nhân trực tiếp gây chết người khác mặc dù bản thân họ không muốn.Hành vi nguy hiểm cho xã hội nêu trên là hành vi vi phạm các quy tắc thông thường trong cuộc sống hành ngày (không phải quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính) nhằm đảm bảo an toàn thông tính mạng, sức khỏe, tài sản của chính người có hành vi đó và của người khác. Về hậu quả: Hậu quả chết người là dấu hiệu cấu thành cơ bản của tội này (mặc dù người có hành vi nêu trên không mong muốn hậu quả xảy ra).
  Khách thể: Hành vi nêu trên xâm phạm đến tính mạng của người khác.
  Mặt chủ quan: Người phạm tội thực hiện tội phạm này với lỗi vô ý vì quá tự tin hoặc vô ý vì cẩu thả.Vô ý vì quá tự tin: Trường hợp này người phạm tội tuy thấy trước hành vi của mình có thể dẫn đến hậu quả chết người nhưng lại chủ quan (tự tin) cho rằng hậu quả sẽ không xảy ra hoặc có thể ngăn ngừa được.
  Vô ý vì cầu thả: Trường hợp này người phạm tội không thấy trước được hành vi của mình có thể gây chết người mặc dù phải thấy trước và có thể thấy trước hậu quả đó.
  Chủ thể của tội phạm này là bất kỳ người nào có năng lực trách nhiệm hình sự.
  Về hình phạt của tội vô ý làm chết người
  Mức phạt của tội phạm này được chia làm 02 khung, cụ thể như sau:
  Khung một (khoản 1): Có mức phạt cải tạp không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.
  Khung hai (khoản 2): Có mức phạt tù từ 03 năm đến 10 năm.
  Xem thêm: Dịch vụ kế toán tại Đà Nẵng.


Log in to reply