Công ty đại chúng trách nhiệm hữu hạn có hay không? • Công ty đại chúng trách nhiệm hữu hạn có hay không?
  Công ty đại chúng được quy định trong Luật Doanh nghiệp 2014 với tư cách là công ty cổ phần thuộc một trong ba loại hình sau đây:

  • Công ty đã thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng;
  • Công ty có cổ phiếu được niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán hoặc Trung tâm giao dịch chứng khoán;
  • Công ty có cổ phiếu được ít nhất một trăm nhà đầu tư sở hữu, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và có vốn điều lệ đã góp từ mười tỷ đồng Việt Nam trở lên.
   => Có thể hiểu công ty đại chúng là công ty huy động vốn từ xã hội qua hình thức phát hành cổ phần mà các thành viên trong công ty không có mối quan hệ với nhau
   Tuy nhiên với loại hình công ty Trách nhiệm hữu hạn thì không có công ty đại chúng bởi lý do sau đây:
  • Số lượng thành viên công ty TNHH không quá 50 người do các thành viên vẫn có quan hệ gần gũi với nhau
  • Phần vốn góp của các thành viên không được tự do chuyển nhượng theo những điều kiện nhất định (Tính đối nhân) – Điều 53 và Điều 87 LDN 2014
  • Không được quyền phát hành cổ phần
   Trên đây là nội dung về công ty đại chúng theo quy định của pháp luật. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ với Công ty TNHH Tư vấn Luật LawKey Việt Nam để được tư vấn một cách nhanh nhất.

  Xem thêm: Dịch vụ thành lập công ty tại Đà Nẵng


Log in to reply