Sự khác nhau giữa bản sao và bản chụp là gì ? • Có thể có nhiều người không nắm rõ về sự khác nhau giữ bản sao và bản chụp. Chính vì vậy, bài viết sau đây sẽ giải đáp vè sự khác nhau đó:

  1. Bản chụp là gì ?

  Pháp luật không có quy định hay định nghĩa về bản chụp. Bản chụp ở đây bạn có thể hình dung nó là một bản tạo ra từ việc chụp lại bằng các thiết bị như điện thoại, máy ảnh,… một cách trực tiếp, sau đó được in ra và sử dụng.

  Đối với các công việc liên quan tới cơ quan nhà nước, bản chụp không có giá trị pháp lí.

  1. Bản sao là gì ?
   Bản sao có thể hình dung là bản sao chép thông qua bản gốc bằng nhiều hình thức, bao gồm bản chụp, thường có dấu mộc chữ “BẢN SAO” và được công chứng, chứng thực, có giá trị pháp lý.

  Căn cứ khoản 6 Điều 2 nghị định 23/2015/NĐ-CP định nghĩa về bản sao là bản chụp từ bản chính hoặc bản đánh máy có nội dung đầy đủ, chính xác như nội dung ghi trong sổ gốc.

  Điều 2. Giải thích từ ngữ

  1. “Bản sao” là bản chụp từ bản chính hoặc bản đánh máy có nội dung đầy đủ, chính xác như nội dung ghi trong sổ gốc.

  Ví dụ:

  Bản sao giấy khai sinh, khai tử.
  Bản sao chứng chỉ, bằng cấp đại học.
  Bản sao sổ hộ khẩu.

  1. Khác nhau cơ bản giữa bản chụp và bản sao

  Như vậy, có hai sự khác nhau cơ bản:

  Về hình thức

  • Bản chụp: Có thể được in ra trên giấy hoặc lưu lại trong thiết bị chụp.

  • Bản sao phải được in ra trên giấy dựa trên bản chụp, nội dung đầy đủ, có sự chính xác, được công chứng chứng thực ở cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

  Về giá trị pháp lí:

  • Bản chụp không có giá trị pháp lí đối với cơ quan nhà nước.

  • Bản sao có giá trị pháp lí tương đương nếu được công chứng, chứng thực.

  Tóm lại, bản sao và bản chụp là hai loại văn bản thứ cấp hoàn toàn khác nhau về cách thức hình thành cũng như giá trị pháp lý. Ngoài hai loại văn bản này còn có bản photo. Bản photo được photo ra từ bản chính. Mặc dù không thể nói bản photo có giá trị pháp lý nhưng thông thường khi đã được đối chiếu với bản chính thì bản photo có thể được sử dụng thay thế bản chính trong một số trường hợp.
  Xem thêm: Dịch vụ thành lập công ty giá rẻ tại Hà Nội.


Log in to reply