Điều kiện miễn trách nhiệm hình sự với tội trộm cắp ? • Tội trộm cắp được quy đinh như thế nào trong pháp luật? Điều kiện miễn trách nhiệm hình sự với tội trộm cắp là gì? Qua trường hợp sau đây, Luật sư Lawkey sẽ giải đáp về những câu hỏi trên:
  "Anh A có ăn cắp của cửa hàng internet 15 triệu và đã ra công an đầu thú và khắc phục bồi thường cho gia chủ . Anh A là người không có tiền án và đang nuôi con nhỏ 2 tháng tuổi.
  Vậy xin hỏi liệu anh A phải chịu hình phạt như thế nào ?"
  Hình phạt với tội trộm cắp tài sản được quy định tại điều 138 Bộ luật hình sự như sau:

  "Điều 138. Tội trộm cắp tài sản

  1. Người nào trộm cắp tài sản của người khác có giá trị từ hai triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới hai triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

  2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:

  a) Có tổ chức;

  b) Có tính chất chuyên nghiệp;

  c) Tái phạm nguy hiểm;

  d) Dùng thủ đoạn xảo quyệt, nguy hiểm;

  đ) Hành hung để tẩu thoát;

  e) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng;

  g) Gây hậu quả nghiêm trọng.

  1. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

  a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;

  b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

  1. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân:

  a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;

  b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

  1. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng."

  Như vậy, vì số tiền anh A chiếm đoạt có giá trị 15 triệu đồng thì áp dụng theo khoản 1 điều 138 BLHS, bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm. Tuy nhiên do anh A đã ra công an đầu thú và khắc phục bồi thường cho người bị thiệt hại cho nên việc đầu thú nên có thể anh A sẽ được miễn trách nhiệm hình sự theo quy định tại điều 25 bộ luật hình sự như sau:

  Điều 25. Miễn trách nhiệm hình sự

  1. Người phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự, nếu khi tiến hành điều tra, truy tố hoặc xét xử, do chuyển biến của tình hình mà hành vi phạm tội hoặc người phạm tội không còn nguy hiểm cho xã hội nữa.

  2. Trong trường hợp trước khi hành vi phạm tội bị phát giác, người phạm tội đã tự thú, khai rõ sự việc, góp phần có hiệu quả vào việc phát hiện và điều tra tội phạm, cố gắng hạn chế đến mức thấp nhất hậu quả của tội phạm, thì cũng có thể được miễn trách nhiệm hình sự.

  3. Người phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự khi có quyết định đại xá.
   Ngoài ra việc anh A đã tự giác đầu thú và thường cho bên kia nên đây có thể tình tiết giảm nhẹ như sau:
   "Điều 46. Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự

  4. Các tình tiết sau đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

  a) Người phạm tội đã ngăn chặn, làm giảm bớt tác hại của tội phạm;

  b) Người phạm tội tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả;...

  o) Người phạm tội tự thú;"

  Theo đó khi có các tình tiết giảm nhẹ này thì anh A có thể được giảm mức án.
  Xem thêm: Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu.


Log in to reply