Tìm hiểu về mức lương tối thiểu • Tìm hiểu về mức lương tối thiểu
  Khái niệm:
  Mức lương tối thiểu quy định trong Bộ Luật Lao động 2012 được ấn định theo giá sinh hoạt, đảm bảo cho Người lao động làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường bù đắp sức lao động giản đơn và một phần tích lũy tái sản xuất sức lao động mở rộng và được dùng làm căn cứ tính các mức lương cho các loại lao động khác.
  Lương tối thiểu là một mức lương thấp nhất theo quy định của Luật lao động do Quốc hội Việt Nam ban hành. Đó là số tiền trả cho người lao động làm công việc giản đơn nhất trong xã hội với điều kiện làm việc và cường độ lao động bình thường, lao động chưa qua đào tạo nghề. Số tiền đó đủ để người lao động tái sản xuất giản đơn sức lao động, đóng bảo hiểm tuổi già và nuôi con. Mức lương tối thiểu này được dùng làm cơ sở để tính các mức lương trong hệ thống thang lương, bảng lương, mức phụ cấp lương và thực hiện một số chế độ khác theo quy định của pháp luật.
  Vai trò tiền lương tối thiểu

  • Đối với Người lao động, tiền lương tối thiểu đảm bảo đời sống tối thiểu cho bản thân và gia đình họ khi tham gia Quan hệ lao động
  • Đối với Nhà nước, tiền lương tối thiểu là công cụ điều tiết của Nhà nướctrên phạm vi toàn xã hội và từng cơ sở kinh tế nhằm hạn chế sự bóc lột sức lao động bảo vệ giá trị tiền lương thực tế trước sự gia tăng của lạm phát và các yếu tổ kinh tế khác, giảm bớt phân hóa giàu nghèo, hạn chế cạnh tranh không công bằng trong thị trường lao động…
   Các loại tiền lương tối thiểu
  • Tiền lương tối thiểu chung: Trong phạm vi toàn quốc
  • Lương tối thiểu vùng: Áp dụng cho vùng nhất định
  • Lương tối thiểu ngành: cho ngành hoặc nhóm ngành nhất định ( ở Việt Nam chưa có)
   Căn cứ xác định lương tối thiểu
  • Cung cầu lao động:
  • Khả năng kinh tế
  • Chỉ số giá sinh hoạt theo từng thời kỳ:
   Hiện nay, Ngày 16 tháng 11 năm 2018, Chính phủ ban hành Nghị định số số 157/2018/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Cụ thể, mức lương tối thiểu áp dụng từ 01/01/2019 được quy định như sau:
  • Mức 4.180.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I;
  • Mức 3.710.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II;
  • Mức 3.250.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III;
  • Mức 2.920.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng IV.

  Xem thêm: Dịch vụ thành lập doanh nghiệp


Log in to reply