Tìm hiểu về thương lượng giải quyết tranh chấp lao động • Tìm hiểu về thương lượng giải quyết tranh chấp lao động
  Bộ luật Lao động 2012 quy định về thương lượng giải quyết tranh chấp lao động cụ thể như sau:

  • Khái niệm:
   Thương lượng là quá trình trong đó các bên đưa các vấn đề tranh chấp ra giải quyết, trên tinh thần tự quyết định, thông qua hình thức thỏa thuận với nhau về giải pháp cho vụ tranh chấp đó.
  • Đặc điểm:
  • Quá trình thương lượng không tồn tại cấu trúc chính thức nào. Các bên hoàn toàn là chủ thể độc lập với nhau khi bước vào quá trình thương lượng
  • Quá trình thương lượng không có quy tắc chung do pháp luật quy định.
  • Pháp luật không có quy định về trình tự thủ tục tiến hành thương lượng,
  • Hoạt động thương lượng chủ yếu thể hiện qua việc nói, nghe, quan sát, trong quá trình thương lượng sự tham gia của người thứ 3 là không bắt buộc.
  • Sản phẩm của thương lượng thành công bao giờ cũng là sự đồng thuận giữa các bên
  • Vai trò của thương lượng:
  • Thương lượng có thể tạo ra khả năng giữ gìn được mối quan hệ lao động;
  • Thương lượng có thể tạo ra không khí hòa bình trong giải quyết tranh chấp;
  • Thương lượng có thể tạo ra khả năng tránh những xung đột tiếp theo;
  • Thương lượng đảm bảo tính chất bí mật về thông tin;
  • Thương lượng giúp các bên giảm bớt chi phí và phiền hà với luật pháp.

  Xem thêm: Dịch vụ thành lập công ty


Log in to reply