Tìm hiểu về thị trường cạnh trạnh • Tìm hiểu về thị trường cạnh trạnh
  Thị trường được hình thành từ các hệ thống cung cầu, nó là một tổng thể các mối quan hệ hết sức phức tạp. Pháp luật cạnh tranh quy định chi tiết về thị trường cạnh tranh theo các tiêu chí phân loại. Để dễ dàng tiếp cận và tìm hiểu cặn kẽ tính chất của thị trường ta có thể phân loại thị trường theo các tiêu thức sau:
  • Phân loại theo tính chất:

  •  	Thị trường thành thị
   
  •  	Thị trường nông thôn
   

  Hình thức phân chia này dựa vào sự khác biệt giữa thành thị và nông thôn về các mặt dân cư, thu nhập, địa lý… ở nước ta, tuy thị trường thành thị là trọng điểm sôi động song thị trường nông thôn lại rộng lớn và có nhiều tiềm năng hơn.
  • Phân loại theo đối tượng mua bán:
  -Thị trường hàng hóa: Đây là loại thị trường có quy mô lớn, phức tạp, tinh vi. Trong thị trường này diễn ra các hoạt động mua bán hàng hóa với mục đích thỏa mãn nhu cầu tiêu dùng về vật chất.
  -Thị trường lao động: Những người lao động cung ứng sức lao động, còn các doanh nghiệp có nhu cầu về lao động. Lương là giá cả của lao động. Nhiều người thất nghiệp sẽ tạo ra sự cạnh tranh trên thị trường lao động và mức lương tất nhiên sẽ giảm xuống, ở đây, xuất hiện mối quan hệ về mua bán sức lao động. Thị trường này gắn bó chặt chẽ với nhân tố con người như: nhân cách, tâm lý, thị hiếu, và chịu ảnh hưởng của một số quy luật đặc thù.
  -Thị trường chất xám: Là nơi diễn ra sự trao đổi về tri thức như: mua bản quyền, bí quyết công nghệ…
  -Thị trường vốn: Có thị trường vốn khi ta có cung, cầu và giá cả. Thật ra, tại đây quyền sở hữu vốn không di chuyển nhưng quyền sử dụng vốn được chuyển nhượng qua sự vay nợ. Những thành phần kinh tế sẵn có vốn có thể đưa vốn đó vào thị trường, những người cần vốn lại tới người cho vay. Người vay phải trả một tỷ lệ lãi xuất, tức là họ phải trả cho quyền sử dụng vốn.
  -Thị trường tiền tệ tín dụng: Là nơi diễn ra các hoạt động trao đổi mua bán tiền tệ, trái phiếu, cổ phiếu và các giấy tờ có giá trị khác. Với sự phát triển của nền kinh tế, đây là một loại thị trường rất quan trọng quyết định sự phát triển của xã hội. Trên thị trường vốn và tiền tệ trung gian là các ngân hàng.
  • Phân loại theo phạm vi:
  -Thị trường thế giới: Là nơi diễn ra các hoạt động trao đổi mua bán giữa các quốc gia. Hiện nay khi xu hướng toàn cầu hóa nền kinh tế, thị trường thế giới phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết với sự tham gia của hầu hết toàn bộ nền kinh tế quốc gia trên toàn cầu. Thị trường thế giới là các công ty đa quốc gia, công ty xuyên quốc gia tham gia kinh doanh, là nơi giao lưu kinh tế chính trị, xã hội và là nơi quyết định giá cả quốc tế. Ngoài các quy luật thị trường ra, thị trường thế giới còn chịu sự tác động của các thông lệ quốc tế và biến đổi theo từng quốc gia đặc thù.
  -Thị trường quốc gia: Là nơi diễn ra mọi hoạt động mua bán trong phạm vi quốc gia. Thị trường này là thị phần của thị trường quốc tế, chịu sự biến động cũng như chi phối của tình hình thị trường khu vực cũng như của thị trường thế giới. Ngày nay, rất ít thị trường quốc gia tồn tại độc lập. Với xu thế hợp tác bình đẳng, mọi nền kinh tế quốc gia đều đã ít nhiều hội nhập vào thị trường thế giới.
  • Phân loại theo khả năng biến nhu cầu thành hiện thực:
  -Thị trường thực tế: Là khả năng mà người mua thực tế đã mua được hàng hóa để thỏa mãn nhu cầu tiêu dùng của mình.
  -Thị trường tiềm năng: Là một thị trường thực tế trong đó một bộ phận khách hàng có nhu cầu và có khả năng thanh toán nhưng vì một lí do nào đó mà chưa mua được hàng hóa để thỏa mãn nhu cầu.
  -Thị trường lý thuyết: Là thị trường tiềm năng trong đó một bộ phận khách hàng có nhu cầu nhưng không hoặc chưa có khả năng thanh toán.

  • Phân loại theo vai trò của từng thị trường trong hệ thống thị trường:
   -Thị trường chính (trung tâm): là thị trường mà bên bán tập trung chủ yếu mọi nguồn lực của mình vào khai thác.
   -Thị trường phụ (nhánh): là thị trường mà bên bán ít tập trung nguồn lực vào để khai thác.
   • Phân loại theo số lượng người mua và người bán trên thị trường:
   -Thị trường độc quyền: là thị trường chỉ có một chủ thể bán chi phối tất cả mọi hoạt động của thị trường
   -Thị trường cạnh tranh:
   Cạnh tranh hoàn hảo: là thị trường trong đó có nhiều chủ thể bên bán và bên mua về một loại sản phẩm tương tự nhau, không có ai làm chủ thị trường và có khả năng chi phối giá cả của sản phẩm.
   Cạnh tranh không hoàn hảo: là thị trường có ít nhất một chủ thể bên bán lớn tới mức có thể chi phối và khống chế giá cả trên thị trường.
   • Theo mức độ công khai của các hoạt động thị trường thị trường được chia thành:
  •  	Thị trường hiện.
   
  • Thị trường ngầm.
   Việc tìm hiểu về thị trường cạnh tranh cũng như các quy định trong Pháp luật cạnh tranh là một nhu cầu cần thiết đối với doanh nghiệp, thương nhân đang có ý định thành lập doanh nghiệp. Nếu có nhu cầu kế toán thuế, nhu cầu tư vấn thành lập công ty xin vui lòng liên hệ về công ty TNHH Tư vấn Luật LawKey Việt Nam để được tư vấn một cách nhanh nhất

Log in to reply