Đặc điểm của hoạt động công bố thông tin trên Thị trường chứng khoán • Đặc điểm của hoạt động công bố thông tin trên Thị trường chứng khoán
  Luật chứng khoán 2006 quy định về đặc điểm hoạt động công bố thông tin trên thị trường chứng khoán như sau:
  Đối với nhà đầu tư: Trên Thị trường chứng khoán, nhà đầu tư sẽ đối mặt với rủi ro rất lớn khi có được thông tin không chính xác, không kịp thời. Do vậy, việc Công bố thông tin sẽ đáp ứng được nhu cầu thông tin của các nhà đầu tư, giúp cho các nhà đầu tư có được thông tin một cách chính xác nhất. Việc công bố các thông tin định kỳ, bất thường sẽ giúp các nhà đầu tư có cái nhìn đầy đủ và khách quan hơn để nắm bắt thị trường nhằm phục vụ cho nhu cầu đầu tư của mình.
  Đối với chính công ty, doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin: Lợi ích của việc thực thi nghĩa vụ Công bố thông tin không chỉ là những lợi ích ngắn hạn mà nó còn hướng đến các mục tiêu lâu dài hơn, đó chính là sự phát triển bền vững của công ty. Việc Công bố thông tin chính xác, minh bạch có ý nghĩa hết sức quan trọng trong tạo lập và duy trì niềm tin của công chúng đầu tư đối với doanh nghiệp. Công bố thông tin giúp công chúng đầu tư nâng cao hiểu biết về cơ cấu và hoạt động của công ty, các chính sách của công ty liên quan đến các tiêu chuẩn môi trường và đạo đức, quan hệ của công ty với cộng đồng... Đây là phương thức quảng bá hình ảnh công ty một cách tốt nhất, nhờ đó cổ phiếu công ty được đánh giá đúng giá trị của nó, góp phần tạo nên tính thanh khoản đối với chứng khoán, làm tăng khả năng huy động vốn khi công ty phát hành chứng khoán. Mặc dù, giá cổ phiếu công ty có thể sẽ giảm khi hoạt động kinh doanh không hiệu quả được công ty công bố.
  Tuy nhiên, điều này vẫn có mặt tích cực của nó, bởi các thông tin trung thực chính là động lực để giúp công ty tìm ra phương án tốt nhất phát triển thương hiệu của mình.
  Đối với cơ quan quản lý: Hệ thống thông tin trên Thị trường chứng khoán phản ánh tính ổn định của thị trường, tính hiệu quả trong công tác quản lý của cơ quan chức năng và là cơ sở để cơ quan quản lý (Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán) xây dựng, triển khai công tác giám sát, điều hành Thị trường chứng khoán, cũng như hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật. Ngoài ra, thông qua hệ thống thông tin trên Thị trường chứng khoán, cơ quan quản lý nắm bắt được tình hình, sức khỏe của doanh nghiệp cũng như nhà đầu tư, từ đó có những biện pháp đảm bảo sự phát triển ổn định của thị trường như kịp thời đưa ra các biện pháp xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về chứng khoán và Thị trường chứng khoán, có động thái trấn an nhà đầu tư khi Thị trường chứng khoán xuất hiện các “tin đồn”, yêu cầu công ty giải trình khi có các dấu hiệu giao dịch bất thường…
  Hoạt động công bố thông tin trên Thị trường chứng khoán có thể được coi là một nghĩa vụ đối với các doanh nghiệp cũng như là hoạt động quảng bá hình ảnh cho doanh nghiệp. Thực hiện đúng quy định pháp luật đối với công bố thông tin là nghĩa vụ của các công ty, doanh nghiệp và là thông tin tham khảo cho các thương nhân cần tư vấn thành lập doanh nghiệp.


Log in to reply