Các trường hợp phải sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập và hoạt động của công ty chứng khoán? • Các trường hợp phải sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập và hoạt động của công ty chứng khoán?

  Theo quy định tại Luật chứng khoán và Điều 12 Nghị định 86/2016/NĐ-CP quy định điều kiện đầu tư, kinh doanh chứng khoán thì điều kiện sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động của công ty quản lý quỹ được quy định cụ thể như sau:

  • Công ty quản lý quỹ bổ sung nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán phải đáp ứng các Điều kiện sau:
  • Không trong tình trạng bị kiểm soát, kiểm soát đặc biệt, đình chỉ hoạt động trong vòng 03 tháng tính đến thời Điểm nộp hồ sơ;
  • Đáp ứng quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định 86/2016/NĐ-CP và có vốn chủ sở hữu không thấp hơn vốn pháp định;
  • Có tối thiểu 01 nhân viên tại bộ phận tư vấn đầu tư để tư vấn cho khách hàng. Nhân viên nghiệp vụ tại bộ phận tư vấn đầu tư phải đáp ứng quy định tại Điểm a, d Khoản 3 Điều 11 Nghị định 86/2016/NĐ-CP, có chứng chỉ hành nghề kinh doanh chứng khoán hoặc đáp ứng quy định tại Điểm c Khoản 3 Điều 11 Nghị định 86/2016/NĐ-CP và không được kiêm nhiệm làm việc tại các bộ phận nghiệp vụ quản lý quỹ, quản lý tài sản, bộ phận đầu tư và các bộ phận thực hiện giao dịch tài sản cho quỹ, khách hàng ủy thác.
  • Công ty quản lý quỹ được chuyển đổi loại hình công ty khi:
  • Công ty hình thành sau chuyển đổi đáp ứng các Điều kiện tại Khoản 1, 2 và 3 Điều 11 và Khoản 2 Điều 7 Nghị định 86/2016/NĐ-CP;
  • Trường hợp công ty hình thành sau chuyển đổi được tổ chức dưới loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, chủ sở hữu phải là ngân hàng thương mại, doanh nghiệp bảo hiểm, công ty chứng khoán hoặc tổ chức nước ngoài đáp ứng quy định tại Điều 4 Nghị định này.
  • Công ty quản lý quỹ được hợp nhất, sáp nhập với công ty quản lý quỹ khác khi:
  • Công ty hình thành sau hợp nhất, sáp nhập phải đáp ứng các Điều kiện quy định tại Khoản 1, 2 và 3 Điều 11 và Khoản 2 Điều 7 Nghị định 86/2016/NĐ-CP;
  • Tuân thủ các Điều kiện theo quy định pháp luật về cạnh tranh và các pháp luật khác liên quan đến hợp nhất, sáp nhập.
   Như vậy, việc sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập và hoạt động của công ty chứng khoán được thực hiện trong các trường hợp cụ thể và tuân thủ điều kiện theo pháp luật. Mọi thắc mắc hay có nhu cầu tư vấn về hồ sơ thành lập công ty xin quý khách liên hệ về Công ty TNHH Tư vấn Luật LawKey Việt Nam để được tư vấn một cách chuyên nghiệp nhất.

Log in to reply