Mục tiêu quản lý nhà nước đối với thị trường chứng khoán • Mục tiêu quản lý nhà nước đối với thị trường chứng khoán
  Khái niệm quản lý nhà nước về thị trường chứng khoán được Luật chứng khoán quy định như sau:
  Quản lý nhà nước đối với thị trường chứng khoán của một quốc gia là sự quản lý vĩ mô của nhà nước đối với các hoạt động xây dựng, vận hành và phát triển thị trường chứng khoán
  Ở các nước đang phát triển như Việt Nam thì thị trường chứng khoán thường do chính phủ đứng ra tổ chức và quản lý với mục đích cụ thể. Mục tiêu của quản lý TTCK là đảm bảo sự trung thực, minh bạch, công bằng và hiệu quả của thị trường.
  1.. Đảm bảo tính trung thực, minh bạch của thị trường
  Đối nghịch với trung thực, minh bạch là gian lận và không lành mạnh. Hạn chế và kiểm soát được gian lận thì sẽ đảm bảo được tính trung thực của thị trường. Muốn vậy, phải ngăn chặn các hành vi lừa đảo, lũng đoạn thị trường, thông tin sai sự thật, gây nhiễu giá.. . thông qua việc ban hành các quy định pháp lý mang tính bắt buộc đối với mọi chủ thể tham gia thị trường.

  1. Đảm bảo tính hiệu quả của thị trường
   Hiệu quả hoạt động của TTCK được đánh giá thông qua khả năng huy động và phân bổ các nguồn lực tài chính. Trong nền kinh tế thị trường, nhu cầu vốn của các chủ thể là rất lớn, đa dạng và liên tục thay đổi. Đáp ứng được nhu cầu này thông qua việc huy động và chuyển hoá có hiệu quả các nguồn tiết kiệm trong nền kinh tế là đảm bảo hiệu quả hoạt động của TTCK. Muốn đảm bảo tính hiệu quả của thị trường, trước hết chúng ta phải tôn trọng các quy luật vốn có của nó, sau đó mới sử dụng các công cụ quản lý để tác động vào các quy luật tạo nên sự vận hành trơn tru cho thị trường. Hiệu quả hoạt động nói cụ thể hơn chính là sự an toàn, ổn định và sự phát triển của thị trường. Tuy nhiên, hai mục tiêu này đôi khi lại đối lập nhau. Nếu quản lý quá máy móc, nặng về hành chính thì thị trường sẽ an toàn nhưng không tăng trưởng, hiệu quả do đó sẽ bị triệt tiêu. Ngược lại, nếu quản lý quá lỏng lẻo, thì thị trường sẽ dễ bất ổn, tính hiệu quả lúc đó cũng không đạt được. Điều quan trọng ở đây là phải có chiến lược và sách lược phù hợp cho từng thời điểm để vừa đảm bảo được an toàn, lại vừa thúc đẩy sự phát triển của thị trường.
  2. Đảm bảo tính công bằng TTCK hoạt động phức tạp và quá trình cạnh tranh diễn ra rất gay gắt.
   Muốn ổn định và phát triển thị trường phải biết hướng cạnh tranh vào xu thế lành mạnh tức là phải tạo sự công bằng và bình đẳng. Công bằng và bình đẳng trên TTCK bao gồm: công bằng và bình đẳng giữa các chủ thể tham gia thị trường với nhau; công bằng và bình đẳng giữa các chủ thể tham gia thị trường với chủ thể quản lý Nhà nước. Điều này được biểu hiện thông qua sự dễ dàng trong việc gia nhập hay rút lui khỏi thị trường, các nhà đầu tư nhỏ và nghiệp dư bình đẳng với các nhà đầu tư lớn và chuyên nghiệp, các doanh nghiệp nhỏ bình đẳng với các doanh nghiệp lớn. Tất nhiên, sự dễ dàng và bình đẳng kể trên phải nằm trong khuôn khổ của pháp luật, có nghĩa là các chủ thể phải đáp ứng được các điều kiện tối thiểu quy định trên thị trường. Không phải lúc nào các mục tiêu quản lý TTCK cũng dễ dàng thống nhất với nhau. Khi chú trọng thực hiện mục tiêu công bằng và trung thực thì tính hiệu quả sẽ bị vi phạm. Ngược lại, nếu chú trọng vào tính hiệu quả bằng cách tạo điều kiện thuận lợi, dễ dàng cho các chủ thể tham gia thị trường thì tính trung thực rất có thể bị bỏ qua. Việc chọn lựa và ưu tiên cho mục tiêu nào là tuỳ thuộc vào chính sách tài chính tiền tệ quốc gia ở từng thời điểm cụ thể
   Trên đây là nội dung về mục tiêu quản lý nhà nước đối với thị trường chứng khoán. Mọi thắc mắc hay có nhu cầu tư vấn về thủ tục thành lập công ty xin vui lòng liên hệ về Công ty TNHH Tư vấn Luật LawKey Việt Nam để được tư vấn nhanh nhất.

Log in to reply