Vấn đề trách nhiệm đối với khoản nợ của hộ kinh doanh  • Vấn đề trách nhiệm đối với khoản nợ của hộ kinh doanh
    Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về khái niệm Hộ kinh doanh như sau:
    Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc một nhóm là các cá nhân là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ hoặc một hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng dưới mười lao động và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh.
    Chủ hộ kinh doanh chịu trách nhiệm vô hạn trong hoạt động kinh doanh, cụ thể là đối với khoản nợ như sau: nếu số vốn chung không đủ để trả nợ thì mỗi thành viên sẽ đóng góp thêm bằng tài sản riêng của mình hoặc tài sản dân sự chung của cả hộ để trả nợ. việc góp thêm này sẽ chỉ chấm dứt khi số nợ của cả hộ kinh doanh được trả hết. mức góp của mỗi thành viên có thể đồng đều hoặc khác nhau phụ thuộc vào thỏa thuận của hộ gia đình nhưng trong mọi trường hợp, các thành viên phải có trách nhiệm thanh toán hết khoản nợ cho các chủ nợ.nếu một trong các thành viên không có khả năng góp thêm để trả nợ như thỏa thuận của hộ thì các thành viên khác có nghĩa vụ phải lấy tài sản của mình để tiếp tục trả nợ.quan hệ nợ nần chỉ được coi như chấm dứt khi hộ kinh doanh đã thanh toán hết các khoản nợ. Bản chất của trách nhiệm vô hạn trong kinh doanh của hộ kinh doanh cũng giống như trách nhiệm vô hạn của chủ DNTN: nếu tài sản kinh doanh không đủ để trả nợ thì hộ kinh doanh phải lấy cả tài sản không đầu tư vào hộ kinh doanh để trả nợ.
    Hộ kinh doanh là một loại hình kinh doanh khá phổ biến được quy định cụ thể trong pháp luật Việt Nam. Hiểu rõ được bản chất pháp lý của hộ kinh doanh là cần thiết đối với các thương nhân có ý định thành lập doanh nghiệp. Mọi thắc mắc hay có nhu cầu tư vấn về hồ sơ thành lập công ty xin vui lòng liên hệ về Công ty TNHH Tư vấn Luật LawKey Việt Nam để được tư vấn một cách nhanh nhất.


Log in to reply