Nguyên tắc tiến hành phiên tòa sơ thẩm. • Nguyên tắc tiến hành phiên tòa sơ thẩm.
  Việc tiến hành phiên tòa sơ thẩm không chỉ phải tuân thủ các nguyên tắc cơ bản mà còn phải tuân thủ các nguyên tắc riêng quy định tại Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 như sau:
  “Điều 225. Xét xử trực tiếp, bằng lời nói

  1. Tòa án phải trực tiếp xác định những tình tiết của vụ án bằng cách nghe lời trình bày của nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án, người đại diện hợp pháp, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự và những người tham gia tố tụng khác, cơ quan, tổ chức được mời tham dự phiên tòa; hỏi và nghe trả lời câu hỏi; xem xét, kiểm tra tài liệu, chứng cứ đã thu thập được; điều hành và nghe tranh luận giữa các đương sự; nghe Kiểm sát viên phát biểu ý kiến của Viện kiểm sát.
  2. Việc xét xử phải bằng lời nói và được tiến hành tại phòng xử án.”
   Nguyên tắc xét xử trực tiếp và bằng lời nói yêu cầu Tòa án phải trực tiếp xác định các tình tiết của vụ án bằng cách hỏi và nghe lời trình bày, xem xét, kiểm tra tài liệu, chứng cứ đã thu thập được và nghe phát biểu tranh luận. Bản án sơ thẩm chỉ được căn cứ và kết quả tranh tụng, việc hỏi lại phiên tòa và các chứng cứ đã được xem xét, kiểm tra tại phiên tòa.
   Nguyên tắc này nhằm đảm bảo cho Tòa án xác minh được đầy đủ, chính xác các tài liệu, chứng cứ của vụ án và đánh giá chứng cứ một cách toàn diện. Do đó, tất cả những người thuộc thành phần bắt buộc tham gia phiên tòa đều phải có mặt tại phiên tòa, nếu họ vắng mặt thì phải hoãn phiên tòa, trừ trường hợp họ có đơn xin xét xử vắng mặt hoặc sự vắng mặt của họ không ảnh hưởng đến kết quả giải quyết vụ án.
   Trên đây là nội dung phân tích về nguyên tắc tiến hành phiên tòa sơ thẩm. Mọi thắc mắc hay có nhu cầu tư vấn về hồ sơ thành lập công ty xin vui lòng liên hệ về Công ty TNHH Tư vấn Luật LawKey Việt Nam để được tư vấn một cách nhanh nhất.

Log in to reply