Tìm hiểu về nhãn hiệu chứng nhận • Tìm hiểu về nhãn hiệu chứng nhận
  Hiện nay, dịch vụ đăng ký nhãn hiệu độc quyền đang là một giải pháp hữu ích đối với các tác giả, chủ sản xuất kinh doanh nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình đối với hàng hóa kinh doanh. Tìm hiểu về nhãn hiệu chứng nhận nhằm cung cấp thêm thông tin lựa chọn cho việc chuẩn bị thủ tục đăng ký nhãn hiệu được tốt hơn.
  Khái niệm
  Là nhãn hiệu mà chủ sở hữu cho phép cá nhân, tổ chức khác sử dụng để chứng nhận đặc tính về nguyên liệu, xuất xứ, vật liệu, cách thức cung cấp dịch vụ, cách thức sản xuất hàng hóa, chất lượng, độ an toàn, độ chính xác hoặc các đặc tính khác của dịch vụ, hàng hóa mang nhãn hiệu (khoản 18 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2009).
  Theo đó, có thể hiểu một cách khái quát nhãn hiệu chứng nhận là nhãn hiệu do các tổ chức có chức năng kiểm soát, chứng nhận chất lượng, đặc điểm riêng,… của hàng hóa, dịch vụ đăng ký, sau đó cấp nhãn hiệu này cho các tổ chức, cá nhân thỏa mãn những điều kiện nhất định để sử dụng chung.
  Ví dụ
  Nhãn hiệu rau Đà Lạt và hình là nhãn hiệu chứng nhận do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt đăng ký bảo hộ thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa và được cấp văn bản bảo hộ năm 2009.
  Mục đích
  Nhãn hiệu chứng nhận giúp người tiêu dùng có thể biết được một hàng hóa, dịch vụ đã đáp ứng các tiêu chuẩn do chủ sở hữu nhãn hiệu tập thể đặt ra hay chưa. Bên cạnh đó, nhãn hiệu tập thể còn giúp xác nhận tính chất chung nhất định của sản phẩm hàng hóa, dịch vụ có gắn trên nhãn hiệu đó. Vì vậy việc đăng ký nhãn hiệu hàng hóa độc quyền do một cơ quan tổ chức có thẩm quyền chứng nhận là rất cần thiết.
  Trên đây là nội dung tư vấn về nhãn hiệu chứng nhận được quy định trong Luật Sở hữu trí tuệ và Nghị định 105/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sở hữu trí tuệ Mọi thắc mắc hay có nhu cầu tư vấn dịch vụ đăng ký nhãn hiệu xin vui lòng liên hệ về Công ty TNHH Tư vấn Luật LawKey Việt Nam để được giải đáp nhanh nhất.


Log in to reply