Tìm hiểu về điều kiện hoạt động của trung tâm ngoại ngữ • Tìm hiểu về điều kiện hoạt động của trung tâm ngoại ngữ
  Kinh doanh trung tâm ngoại ngữ là một ngành nghề có điều kiện. Vì vậy, sau khi tìm hiểu về tư vấn thành lập công ty và thực hiện các thủ tục thành lập trung tâm, người quản lý của trung tâm cần tiếp tục tìm hiểu và thực hiện theo quy định pháp luật về điều kiện hoạt động của trung tâm ngoại ngữ. Dưới đây là tư vấn về điều kiện hoạt động của trung tâm ngoại ngữ như sau:
  Điều kiện để trung tâm ngoại ngữ hoạt động
  Có đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đạt chuẩn theo quy định, đáp ứng yêu cầu hoạt động của trung tâm.
  Có cơ sở vật chất, trang thiết bị, chương trình, tài liệu dạy học, nguồn kinh phí phù hợp, bảo đảm chất lượng giáo dục theo kế hoạch xây dựng, phát triển và quy mô hoạt động của trung tâm
  Thẩm quyền cho phép trung tâm ngoại ngữ hoạt động
  Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định cho phép hoạt động giáo dục đối với trung tâm ngoại ngữ quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều 47 Nghị định 46/2017/NĐ-CP
  Giám đốc đại học, học viện; hiệu trưởng trường đại học, trường cao đẳng quyết định cho phép hoạt động giáo dục đối với trung tâm ngoại ngữ hoạt động trong khuôn viên của trường.
  Hồ sơ để trung tâm ngoại ngữ hoạt động
  Tờ trình đề nghị cấp phép hoạt động giáo dục;
  Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu quyết định thành lập trung tâm do người có thẩm quyền cấp;
  Nội quy hoạt động giáo dục của trung tâm;
  Báo cáo về cơ sở vật chất, trang thiết bị, chương trình, tài liệu dạy học; đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; văn bản chứng minh về quyền sử dụng hợp pháp đất, nhà; nguồn kinh phí bảo đảm hoạt động của trung tâm.”
  Thủ tục hoạt động trung tâm ngoại ngữ
  Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, người có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đúng quy định thì thông báo bằng văn bản những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung cho trung tâm;
  Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đúng quy định, người có thẩm quyền phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thẩm định trên thực tế khả năng đáp ứng các điều kiện theo quy định và ghi kết quả vào biên bản thẩm định;
  Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả thẩm định, người có thẩm quyền quy định tại quyết định cho phép trung tâm hoạt động giáo dục. Nếu chưa quyết định cho phép hoạt động giáo dục thì có văn bản thông báo cho trung tâm nêu rõ lý do.
  Trên đây là nội dung tư vấn về điều kiện hoạt động của trung tâm ngoại ngữ. Mọi thắc mắc hay có nhu cầu tư vấn về dịch vụ kế toán thuế xin vui lòng liên hệ về Công ty TNHH Tư vấn Luật LawKey Việt Nam để được tư vấn một cách trực tiếp


Log in to reply