Thép hộp 40x80 ,thép hộp chữ nhật 40x80 ,hộp ,chữ,nhật 40x80 • Thép hộp 40x80 ,thép hộp chữ nhật 40x80 ,hộp ,chữ,nhật 40x80

  Thép hộp chữ nhật 40 x 80 x 0.7 x 6m
  Thép hộp chữ nhật 40 x 80 x 0.8 x 6m
  Thép hộp chữ nhật 40 x 80 x 0.9 x 6m
  Thép hộp chữ nhật 40 x 80 x 1.1 x 6m
  Thép hộp chữ nhật 40 x 80 x 1.2 x 6m
  Thép hộp chữ nhật 40 x 80 x 1.4 x 6m
  Thép hộp chữ nhật 40 x 80 x 1.5 x 6m
  Thép hộp chữ nhật 40 x 80 x 1.8 x 6m
  Thép hộp chữ nhật 40 x 80 x 2.0 x 6m
  Thép hộp chữ nhật 40 x 80 x 2.5 x 6m
  Thép hộp chữ nhật 40 x 80 x 3.0 x 6m

  Hộp vuông 40 x 40 x 5.00 x 6m
  Chiều dài : 6m
  Công dụng thép hộp vuông: Dùng trong công trình xây dựng cầu đường, xây dựng nhà xưởng, kết cấu nhà tiền chế, ngành cơ khí….thép hộp vuông 200×200 giá rẻ
  Mọi chi tiết quý khách hàng vui lòng liên hệ về:
  CÔNG TY TNHH MTV Thép Trường Thịnh Phát
  Địa chỉ : Số 21A/E4 –KDC Thuận Giao – Thuận An – Bình Dương
  Hotline : 0941.332.669
  Email : an.truongthinhphat@gmail.com
  Điện thoại : 0274.3719.330 Fax : 0274.3719.330![alt text](![image url](image url))