Tìm hiểu về Hồ sơ đăng ký cấp Giấy phép xử lý chất thải nguy hại • Tìm hiểu về Hồ sơ đăng ký cấp Giấy phép xử lý chất thải nguy hại
  Xử lý chất thải nguy hại là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Trong đó, giấy phép xử lý chất thải nguy hại là một loại giấy tờ bắt buộc đối với các tổ chức, cá nhân muốn thành lập công ty cổ phần, công ty TNHH kinh doanh xử lý chất thải nguy hại.
  Giấy phép xử lý chất thải nguy hại là giấy phép cấp cho chủ xử lý chất thải nguy hại để thực hiện dịch vụ xử lý, tái chế, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ chất thải nguy hại (có thể bao gồm hoạt động vận chuyển, trung chuyển, lưu giữ, sơ chế).
  Hồ sơ đăng ký cấp giấy phép xử lý chất thải nguy hại bao gồm:
  Đơn đăng ký theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư 36/2015/TT-BTNMT;
  Bản sao báo cáo đánh giá tác động môi được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt đối với dự án đầu tư cơ sở xử lý chất thải hoặc các hồ sơ, giấy tờ thay thế;
  Bản sao văn bản về quy hoạch có nội dung quản lý, xử lý chất thải do cơ quan có thẩm quyền từ cấp tỉnh trở lên phê duyệt;
  Các giấy tờ pháp lý đối với trạm trung chuyển CTNH (nếu có);
  Các mô tả, hồ sơ theo mẫu;
  Kế hoạch vận hành thử nghiệm xử lý CTNH
  Cơ quan cấp phép: Bộ tài nguyên và môi trường
  Thời hạn của Giấy phép xử lý chất thải nguy hại môi trường quy định tại Khoản 4 Điều 10 Nghị định 38/2015/NĐ-CP về quản lý chất thải và phế liệu, cụ thể như sau:
  Thời hạn Giấy phép xử lý chất thải nguy hại là 03 (ba) năm kể từ ngày cấp.
  Trên đây là nội dung tư vấn về hồ sơ đăng ký cấp giấy phép xử lý chất thải nguy hại. Các cá nhân, tổ chức muốn tìm hiểu về thủ tục thành lập doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề xử lý chất thải xin vui lòng liên hệ về Công ty TNHH Tư vấn Luật LawKey Việt Nam để được tư vấn một cách nhanh nhất.


Log in to reply