Dịch vụ chuyển phát quốc tế của Viettel Post • Bên cạnh dịch vụ chuyển phát trong nước, Viettel Post còn phát triển thêm các hình thức gửi hàng quốc tế.
  Với sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế, nên việc trao đổi hàng hóa giữa các nước cũng gia tăng nhanh nhóng. Ngoài đáp ứng nhu cầu khách hàng trong nước, Viettel Post ngày càng mở rộng hệ thống vận chuyển hàng hóa sang các nước trên thế giới chẳng hạn như:
  Dịch vụ chuyển phát quốc tế chỉ định hãng là dịch vụ của Viettel Post trực tiếp nhận và kết nối qua các hãng chuyển phát quốc tế do khách hàng chỉ định.

  Khách hàng đươc quyền chỉ định dịch vụ của hãng chuyển phát nhanh quốc tế nhanh mà người gửi hoặc người nhận lựa chọn
  Chủ động kiếm tr vụ trí bưu gửi trên website của hàng hoặc
  Được Viettel Post bảo vệ quyền lợi cho những tổn thất gây ra do lỗi của hãng vận chuyển.
  Nội dung gửi là chứng từ, hàng hóa, tài liệu
  Chứng từ, tài liệu có trọng lượng lớn hơn 2kg tính cước như hàng hóa

  Dịch vụ chuyển phát quốc tế nhanh là dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế do Viettel Post phối hợp với hãng chuyển phát quốc tế TNT cung cấp
  Viettel Post không những được khách hàng tin dùng khi gửi hàng trong nước, còn đối với thị trường quốc tế với mức chi phí hợp lý, tiết kiệm thời gian và an toàn hơn.


Log in to reply