333/ Thép hộp vuông 100x100, 200x300, 100x200, 150x150 • 333/ Thép hộp vuông 100x100, 200x300, 100x200, 150x150
  Thép Hộp Vuông 100 x 100, 150 x 150, Thép Hộp 100 x 150, 100 x 200, Vuông 250 x 250

  vuông 100 x 100 x 2.5 x 6m, Thép hộp vuông 100 x 100 x 2.8 x 6000mm

  Thép hộp vuông 100 x 100 x 3.0 x 6m, Thép hộp vuông 100 x 100 x 3.2 x 6000mm

  Thép hộp vuông 100 x 100 x 3.5 x 6m, Thép hộp vuông 100 x 100 x 3.8 x 6000mm

  Thép hộp vuông 100 x 100 x 4.0 x 6m, Thép hộp vuông 100 x 100 x 5.0 x 6000mm

  Thép hộp vuông 100 x 100 x 6.0 x 6m, Thép hộp vuông 100 x 100 x 8.0 x 6000mm

  Thép hộp vuông 125 x 125 x 6.0 x 6m, Thép hộp vuông 125 x 125 x 8.0 x 6000mm
  Thép hộp vuông 150 x 150 x 6.0 x 6m, Thép hộp vuông 150 x 150 x 8.0 x 6000mm
  Thép hộp vuông 200 x 200 x 6.0 x 6m, Thép hộp vuông 200 x 200 x 8.0 x 6000mm
  Thép hộp vuông 300 x 300 x 10 x 6m, Thép hộp vuông 300 x 300 x 12 x 6000mm

  Mọi chi tiết xin liên hệ:

  CÔNG TY TNHH THÉP KIM ĐẠI PHÁT

  Đ/C : số 01/ C6 khu phố 3, phường An phú, Thị Xã thuận An, Tỉnh Bình dương
  Mr Phúc : 0915.832.979 Or 0915.485.000
  ĐT: 0247.3 777 951 Fax: 3 777 950
  Mail: thepkimdaiphat@gmail.com
  Web: http://kimdaiphatsteel.com


Log in to reply