Quy định về trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp, thay đổi ngành nghề kinh doanh, tạm ngừng, giải thể doanh nghiệp  • Quy định về trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp, thay đổi ngành nghề kinh doanh, tạm ngừng, giải thể doanh nghiệp
    Nghị định 78/2015 NĐ-CP về Đăng ký doanh nghiệp và Nghị định 43/2010 NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp đã quy định đơn giản hóa về quy trình đăng ký, thay đổi ngành nghề kinh doanh và tạm ngừng hoặc giải thể doanh nghiệp đối với thủ tục thành lập công ty như sau:

    •      Chỉ phải nộp 01 bộ hồ sơ khi thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp (Liệu có nảy sinh ra vấn đề Liệu những giấy tờ hồ sơ trong Nghị định 78 thì có thể thành lập doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề có đủ điều kiện mà không cần phải bổ sung các giấy tờ khác?)
      
    •      Doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh với Phòng Đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có thay đổi - khoản 4, điều 49” thì doanh nghiệp được kinh doanh trước rồi thông báo sau. Thế thì trong thời gian đó, nếu kinh doanh mà chưa thông báo thì có bị coi là kinh doanh trái phép, theo Bộ luật Hình sự?
      
    •      Thay vì trực tiếp phòng đăng ký kinh doanh để nhận kết quả như trước đây, doanh nghiệp hoàn toàn có thể kiểm tra việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, thay đổi nành nghề kinh doanh, tạm ngừng, giải thể.. thông qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
      
    •      Trường hợp doanh nghiệp có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật, chữ ký của những người đại diện theo pháp luật trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp có giá trị pháp lý như nhau.
      
    •      Về thời gian: giảm thời hạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện; thời gian cấp giấy xác nhận tạm ngừng kinh doanh xuống còn 3 ngày (trước kia là 5 ngày)
      
    •      Về con dấu: trao quyền quyết định về nội dung, hình thức, số lượng con dấu cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp có thể có nhiều con dấu với hình thức và nội dung như nhau. Trước khi sử dụng, doanh nghiệp chỉ có trách nhiệm gửi thông báo mẫu dấu đến cơ quan đăng ký kinh doanh để được đăng tải mẫu dấu trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Việc đăng tải công khai mẫu con dấu của doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp giúp cho người dân, doanh nghiệp và toàn xã hội có thông tin đầy đủ, chính xác, cập nhật về thông tin đăng ký doanh nghiệp nói chung và thông tin về mẫu con dấu của doanh nghiệp nói riêng.
      

    Trên đây là nội dung tư vấn luật về thủ tục đăng ký kinh doanh. Mọi thắc mắc hay có nhu cầu tư vấn về thành lập doanh nghiệp vốn nước ngoài xin vui lòng liên hệ về Công ty TNHH Tư vấn Luật LawKey Việt Nam để được tư vấn một cách nhanh nhất.


Log in to reply