Liên hệ 0916868022, Mua gas lạnh R404, bình 10.9 Kg • Thông số kỹ thuật của gas:

  • Trọng lượng phân tử: 97.6
  • Điểm sôi, °C: -46.5
  • Nhiệt độ tới hạn, °C: 72.1
  • Áp suất tới hạn, Mpa: 3.74
  • Nhiệt dung riêng, 30°C, [KJ/(Kg · °C)]: 0.38
   Tiêu chuẩn chất lượng:
  • Độ tinh khiết, %: ≥ 99.8
  • Độ ẩm, PPm: ≤ 10
  • Độ chua, PPm: ≤ 1
  • Vapor Residue, PPm: ≤100
  • Hình dạng: Không màu, không đục
  • Không mùi
   Bên cạnh đó công ty An Khang - ANKACO còn có các loại gas lạnh khác như: Gas lạnh R22, gas lạnh R507, gas lạnh R410, gas lạnh R134, gas lạnh R600, gas lạnh R32, gas lạnh R125
   SĐT: 0916868022

Log in to reply